Title: Problematika vzniku malého podniku - realizace konkrétního podnikatelského záměru
Other Titles: The issue of the emergence of small business - the implementation of specific business plan
Authors: Vötter, Pavel
Advisor: Šimek, Bohuslav
Referee: Holečková, Yvona
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4400
Keywords: podnik;podnikatel;podnikatelský záměr;společnost s ručením omezeným;marketing
Keywords in different language: enterprise;businessman;business plan;limited company;marketing
Abstract: Bakalářská práce se věnuje problematice malých a středních podniků. Cílem je vytvoření konkrétního podnikatelského záměru. V první části jsou vysvětleny základní pojmy, dále z jakých zdrojů je možné čerpat finanční podporu, možné formy podnikání. Objasňuje franchising, což je moderní forma podnikání malých a středních podniků. V druhé části je zpracován podnikatelský záměr. Jeho součástí je marketing, personální zabezpečení a financování podniku. Práce je tvořena na základě odborné literatury a konzultací s podnikatelem v daném oboru s dlouholetou praxí.
Abstract in different language: The thesis is targeted at small and middle-size enterprises. The aim is to create particular business plan. First part explains basic expressions, introduces the resources of financial support and types of enterprises. The second part brings business plan. It contains marketing, staffing and financing the enterprise. This thesis is created with the help of scientific literature and consultations with businessmen that are well experienced in this field.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
Votter v.pdfPosudek vedoucího práce333,15 kBAdobe PDFView/Open
Votter o.pdfPosudek oponenta práce249,76 kBAdobe PDFView/Open
Votter ob.pdfPrůběh obhajoby práce145,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4400

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.