Title: Analýza vybraného odvětví zpracovatelského průmyslu
Other Titles: Analysis of selected branch of manufacturing industry
Authors: Žemlička, Kamil
Advisor: Mičudová, Kateřina
Referee: Martinčík, David
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4401
Keywords: dřevozpracující průmysl;zpracovatelský průmysl;analýza;vývoj
Keywords in different language: wood processing industry;manufacturing industry;analysis;development
Abstract: V úvodní části se zaměříme především na charakteristiku významu zpracovatelského průmyslu v české ekonomice. Další část nám přiblíží základní charakteristiku dřevozpracujícího průmyslu. Dozvíme se něco o historii odvětví, významu z hlediska zpracování domácí suroviny nebo o portfoliu výrobků. Po této nezbytné úvodní části se dostaneme k hlavní praktické části, analýze dřevozpracujícího průmyslu. V analýze se objeví například tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, účetní přidaná hodnota, počet zaměstnanců nebo produktivita práce. V závěru zmíníme rovněž významnou úlohu v zahraničním obchodě.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the analyses of wood processing industry since 2000. The introductory part is focused primarily on the characteristic of the importance of manufacturing industry in the Czech economy. Next part expounds us a basic characteristic of wood processing industry. We learn about the history of this industry, its importance with respect to a processing of a domestic raw material, or about products portfolios. After this introductory part, the practical part, which focuses on the analyses of wood processing industry, follows. In the analyses, there are for instance the takings from selling own products and providing services, the accounting added-value, the number of employees, or the work productivity. In conclusion, the important role of wood processing industry in foreign trade is mentioned.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP2012_KZemlicka_Analyza vybraneho odvetvi ZP.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Zemlicka K. v.pdfPosudek vedoucího práce274,72 kBAdobe PDFView/Open
Zemlicka K. o.pdfPosudek oponenta práce273,51 kBAdobe PDFView/Open
Zemlicka K. ob.pdfPrůběh obhajoby práce236,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4401

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.