Title: Úkoly vedoucího zdravotnické složky při hromadném postižení osob
Other Titles: Tasks of the head of the health care unit in the event of mass injuries
Authors: Podušková, Ester
Advisor: Gillernová Klára, Ing.
Referee: Kordík Jan, Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44167
Keywords: vedoucí zdravotnické složky;zdravotnická záchranná služba;mimořádná událost s hromadným postižením osob;integrovaný záchranný systém
Keywords in different language: head of the health care unit;ambulance;mass injuries;integrated rescue system
Abstract: Tématem bakalářské práce je "Úkoly vedoucího zdravotnické složky při hromadném postižením osob." V teoretické části se zabýváme integrovaným záchranným systémem, definujeme základní pojmy, věnujeme se základním a ostatním složkám IZS. Ve druhé kapitole popisujeme zdravotnickou záchrannou službu, její činnost, zdravotnické operační středisko a také výjezdové skupiny a činnosti ZZS v místě MU s HPO. V praktické části zjišťujeme na základě rozhovorů jaké jsou úkoly vedoucího zdravotnické složky při MU s HPO. Zkoumáme jakým způsobem jsou zaměstnanci ZZS připravování na MU s HPO, zda probíhá mezistátní spolupráce a zodpovídáme na výzkumné otázky. Výsledky rozhovorů jsou popsané a následně vyhodnocené v tabulkách.
Abstract in different language: The topic of this bachelor work is Tasks of the head of the health care unit in the event of mass injuries. The teoretical part is about integrated rescue system, we define basic concepts, describes basic and other components of integrated rescue system. Second capture describes ambulance, its activity, medical operating center, vehicles of ambulance and emergency medical service activities in the event of mass injuries. In the practical part we find out on the basis of interviews what are the tasks of the head of the health care unit in the event of mass injuries. We examine how emergency medical service employees are prepared for mass injuries, if works interstate cooperation and answer research questions. The results of the interview are described and evaluated in tables.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poduskova_Ester_ZDZ_BP.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
Poduskova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Poduskova_OP.pdfPosudek oponenta práce338,35 kBAdobe PDFView/Open
Poduskova.pdfPrůběh obhajoby práce361,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44167

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.