Title: Vzdělávací procesy v podniku
Other Titles: Educational Processes in The Company
Authors: Šrámková, Ivana
Advisor: Dvořáková, Věra
Referee: Dvořáková, Jana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4423
Keywords: vzdělávací proces;rozvoj pracovníků;vzdělávání zaměstnanců
Keywords in different language: educational process;personal development of employees;education of employees
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na vzdělávací procesy v podniku Plzeňský Prazdroj, a. s. Plzeňský Prazdroj, a. s. je tradiční český pivovar ve vlastnictví pivovarnického koncernu SABMiller. První část práce je teoretická a poznatky pro ni byly čerpány z odborné literatury. V druhé části je představena společnost, její vývoj, organizační struktura, konkurenceschopnost na trhu a finanční analýza. Dále je práce zaměřena na průběh vzdělávacích procesů v podniku. Zhodnocení vzdělávacích procesů v podniku bylo analyzováno na základě dotazníkového šetření, ve kterém byly definovány otázky pro pracovníky firmy. Byla zpracována SWOT analýza, při které byly zjištěny slabé stránky podniku. Cílem bylo navrhnout opatření, která by minimalizovala tyto slabé stránky pomocí jednotlivých vzdělávacích projektů.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis is dedicated to educational processes in the company Plzensky Prazdroj, a. s. The Plzensky Prazdroj, a. s. is traditional Czech brewery, and it is part of SABMiller which is a global brewing and bottling company. The first part of this work consists from theoretical base, which was taken from the specialized literature. The second part is introducing the company itself, the company development, organization structure, competitiveness on the market and financial analysis. The remaining part of the work is focused on the educational processes in the company. Evaluation of educational processes in the company was made on the basis of a questionnaire survey in which questions were clearly defined for company staff. SWOT analysis was prepared to identify weaknesses of the company. Consequently there were introduced specific educational projects to improve these weaknesses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Ivana Sramkova.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
BP_sramkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
BP_sramkova_OP.PDFPosudek oponenta práce438,66 kBAdobe PDFView/Open
BP_sramkova.PDFPrůběh obhajoby práce130,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4423

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.