Název: Vzdělávací procesy v podniku
Další názvy: Educational Processes in The Company
Autoři: Šrámková, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Dvořáková, Věra
Oponent: Dvořáková, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4423
Klíčová slova: vzdělávací proces;rozvoj pracovníků;vzdělávání zaměstnanců
Klíčová slova v dalším jazyce: educational process;personal development of employees;education of employees
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na vzdělávací procesy v podniku Plzeňský Prazdroj, a. s. Plzeňský Prazdroj, a. s. je tradiční český pivovar ve vlastnictví pivovarnického koncernu SABMiller. První část práce je teoretická a poznatky pro ni byly čerpány z odborné literatury. V druhé části je představena společnost, její vývoj, organizační struktura, konkurenceschopnost na trhu a finanční analýza. Dále je práce zaměřena na průběh vzdělávacích procesů v podniku. Zhodnocení vzdělávacích procesů v podniku bylo analyzováno na základě dotazníkového šetření, ve kterém byly definovány otázky pro pracovníky firmy. Byla zpracována SWOT analýza, při které byly zjištěny slabé stránky podniku. Cílem bylo navrhnout opatření, která by minimalizovala tyto slabé stránky pomocí jednotlivých vzdělávacích projektů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s thesis is dedicated to educational processes in the company Plzensky Prazdroj, a. s. The Plzensky Prazdroj, a. s. is traditional Czech brewery, and it is part of SABMiller which is a global brewing and bottling company. The first part of this work consists from theoretical base, which was taken from the specialized literature. The second part is introducing the company itself, the company development, organization structure, competitiveness on the market and financial analysis. The remaining part of the work is focused on the educational processes in the company. Evaluation of educational processes in the company was made on the basis of a questionnaire survey in which questions were clearly defined for company staff. SWOT analysis was prepared to identify weaknesses of the company. Consequently there were introduced specific educational projects to improve these weaknesses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Ivana Sramkova.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_sramkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_sramkova_OP.PDFPosudek oponenta práce438,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_sramkova.PDFPrůběh obhajoby práce130,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4423

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.