Title: Analýza historických katastrálních map
Authors: Černogurský, Jan
Advisor: Lenc Ladislav, Ing. Ph.D.
Referee: Baloun Josef, Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44237
Keywords: historické katastrální mapy;neuronové sítě;zpracování obrazu;palcové značky;datové sady
Keywords in different language: historical cadastral maps;neural networks;image processing;inch marks;data sets
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zpracování obrazu pomocí neuronových sítí. Cíle práce jsou seznámení se s dostupnými knihovnami pro implementaci neuronových sítí, seznámení se s dodanými historickými mapovými podklady, jejich následná analýza a porozumění jejich problematice. V praktické části je cílem vytvoření datové sady z dodaných podkladů, která bude vhodná pro trénování modelů a vyhodnocení tohoto trénování a následné navrhnutí a implementace alespoň jedné metody, která umožní detekci palcových značek v katastrálních mapách pomocí neuronových sítí. Výstupem je vyhodnocení úspěšnosti navržené metody na dodaných datech a srovnání jejích výsledků s metodami klasickými a následné zhodnocení dosažených výsledků a navrhnutí možných rozšíření.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on the issue of image processing using neural networks. The aims of the work are to get acquainted with the available libraries for the implementation of neural networks, and with the supplied historical follows an analysis of the maps and understanding of their issues. In the practical part, the aim is to create data sets from the supplied data, which will be suitable for training and evaluation of neural network models, and to design and implement at least one method that will allow the detection of inch marks in cadastral maps using neural networks. The output is an evaluation of the success of the proposed methods on the supplied data and a comparison of obtained results with classical methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Cernogursky.pdfPlný text práce11,93 MBAdobe PDFView/Open
A18B0383P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce29,05 kBAdobe PDFView/Open
A18B0383P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce114,06 kBAdobe PDFView/Open
A18B0383P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce60,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44237

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.