Title: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Other Titles: Evaluation of the economic situation of the company
Authors: Hazdrová, Gabriela
Advisor: Leicherová, Veronika
Referee: Skálová, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4429
Keywords: finanční analýza;poměrové ukazatele
Keywords in different language: financial analysis;ratio indices
Abstract: Cílem bakalářské práce je zhodnocení ekonomické situace společnosti Vodohospodářský podnik a.s. za období 2006 až 2010. Bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu společnosti Vodohospodářský podnik a.s. Obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část charakterizuje definici finanční analýzy, její účel a uživatele a dále jednotlivé metody, které tato analýza používá. V praktické části je pak představena společnost Vodohospodářský podnik a.s., je zde uveden popis činnosti firmy a vize společnosti. Dále se praktická část věnuje současnému postavení společnosti v tržním prostředí. Na základě zjištěných výsledků finanční analýzy je posouzeno finanční zdraví společnosti a jsou navrženy doporučení vedoucí k zlepšení ekonomické situace společnosti.
Abstract in different language: The aim of bachelor thesis is the evaluation of the economic situation of the company Vodohospodářský podnik a.s. for the period 2006 to 2010. This bachelor thesis is focused on the financial analysis of the company Vodohospodářský podnik a.s. It includes theoretical and practical part. The theoretical part describes the definition of financial analysis, its purpose and users and the methods used for this analysis. In the practical part there is an introduction of the company Vodohospodářský podnik a.s., a description of company activities and vision. Furthermore, the practical part concentrates on the current company position in the marketplace. Based on the results of the financial analysis is assessed financial health and the recommendations are designed to improve the economic situation of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Gabriela Hazdrova.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFView/Open
Hazdrova v.pdfPosudek vedoucího práce335,8 kBAdobe PDFView/Open
Hazdrova o.pdfPosudek oponenta práce269,89 kBAdobe PDFView/Open
Hazdrova ob.pdfPrůběh obhajoby práce144,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4429

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.