Název: Daň z příjmů právnických osob a její provázání s účetnictvím
Další názvy: Income tax for corporations and its links within accounting
Autoři: Vaňková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Zborková, Jitka
Oponent: Singerová, Jitka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4441
Klíčová slova: daňový systém;daň z příjmu právnických osob;odpisy;opravné položky;zaměstnanecké benefity;účetní závěrka;optimalizace;mzdové náklady
Klíčová slova v dalším jazyce: tax system;income tax for corporations;amortization;adjustments;empoloyee benefits;optimization;labor costs
Abstrakt: Práce je zaměřena na daň z příjmů právnických osob a její provázání s účetnictvím. Je rozdělena na dvě části a to na teoretickou a praktickou část. Praktická část vysvětluje pojmy daňový systém České republiky, daň z příjmů právnických osob, účetní závěrka a dále vymezuje základní rozdíly ve zvolených účetních oblastech z pohledu zákona o daních z příjmů a zákona o účetnictví. Praktická část obsahuje analýzu účetní uzávěrky a závěrky zvolené společnosti. V závěru práce je předloženo řešení optimalizace mzdových nákladů a to pomocí zaměstnaneckých benefitů, odvodů sociální pojištění a spolupráce s jinými podnikatelskými subjekty a dopad těchto optimializací na účetní výsledek hospodaření i daňový základ společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on income tax for corporation and its links within accounting. It is divided into two parts, and these are the theoretical and the practical part. The practical part explains the concepts of tax system in the Czech Republic, income tax for corporations, financial statements and defines the basic differences in selected areas of accounting from the perspective of the Law on Income Tax and Accounting Act. The practical part contains an analysis of balance sheets and statements of the selected company. The solutions to optimize labor costs with employee benefits, social insurance contributions, cooperation with other business entities and impact of this optimization on the accounting profit and tax base of the company are presented in the conclusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP 2012_Vankova K10B0084K.pdfPlný text práce9,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vankova v.pdfPosudek vedoucího práce343,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vankova o.pdfPosudek oponenta práce287,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vankova ob.pdfPrůběh obhajoby práce155,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4441

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.