Title: Vývoj katalogů práv v Anglii 17. století
Authors: Bulantová, Tereza
Advisor: Šejvl Michal, JUDr. Ph.D.
Referee: Brezina Peter, JUDr. et Bc. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44443
Keywords: petition of rights;habeas corpus act;bill of rights
Keywords in different language: petition of rights;habeas corpus act;bill of rights
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá vývojem katalogů práv v Anglii, a to konkrétně v 17. století. V následujících kapitolách diplomové práce se věnuji historickému kontextu této doby, ale především jednotlivým katalogům práv. Jedná se o práci výhradně teoretickou. V závěru shrnuji veškeré poznatky získané na základě studií v této práci. Během vypracovávání závěrečné práce jsem použila odbornou cizojazyčnou literaturu.
Abstract in different language: This thesis is focused on the development of human rights catalogs in England, of the 17th century. In the following chapters of the thesis I deal with the historical context of this period, I mainly focus on the individual historical legal documents. This is a purely theoretical thesis. In conclusion I summarize all the knowledge gained during the studies in this thesis. During elaboration of my final thesis I used foreign-language literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tereza Bulantova-Diplomova prace.pdfPlný text práce615,39 kBAdobe PDFView/Open
Posudek Bulantova - Sejvl.docPosudek vedoucího práce55,5 kBMicrosoft WordView/Open
Bulantova, Tereza - oponent.pdfPosudek oponenta práce112,24 kBAdobe PDFView/Open
Obhaj. T.B..pdfPrůběh obhajoby práce815,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44443

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.