Title: Zhodnocení plánu a realizace vybraného investičního projektu
Other Titles: Evaluation of plan and implementation of selected investment project
Authors: Mondek, Lukáš
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44682
Keywords: analýza;dotace;projekt;projektová dokumentace;operační program;příspěvková organizace
Keywords in different language: analysis;subsidy;project;project documentation;operational program;contributory organization
Abstract: Diplomová práce seznamuje s příspěvkovou organizací Základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené v Plzni, jejím zařazením a finančními možnostmi. Navazuje popsáním realizovaného projektu a vypracováním vybraných plánů. Projekt byl zaměřen na rekonstrukci a zateplení budov školy a instalaci rekuperace do učeben. Hlavním výstupem této práce je zhodnocení realizace projektu a vzniklých změn v projektu. V poslední kapitole práce seznamuje s doporučeními, která by mohla být použita při realizaci projektů podobného typu.
Abstract in different language: The diploma thesis acquaints with the specific contributory organization of the Primary School and Kindergarten for the Hearing Impaired in Pilsen, its classification and financial possibilities. Follows by describing the implemented project and developing selected plans. The project was focused on the reconstruction and insulation of school buildings and the installation of recuperation in classrooms. The main output of this work is the evaluation of project implementation and changes in the project. In the last chapter, the thesis introduces the recommendations that could be used in the implementation of projects of a similar type.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K18N0150P_DP_Mondek.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
DP_Mondek_V.pdfPosudek vedoucího práce218,16 kBAdobe PDFView/Open
Mondek_Lukas_o.pdfPosudek oponenta práce219,08 kBAdobe PDFView/Open
Mondek - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce48,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44682

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.