Title: Krasobruslení v Rusku (minulost a současnost)
Other Titles: Figure skating in Russia (the past and the present)
Authors: Moudrý, Petr
Advisor: Valova Liudmila, Doc. CSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44741
Keywords: historie krasobruslení;krasobruslení v sssr;krasobruslení v ruské federaci;sovětští krasobruslaři;ruští krasobruslaři
Keywords in different language: history of figure skating;figure skating in the ussr;figure skating in russian federation;soviet figure skaters;russian figure skaters
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na krasobruslení v Rusku, na minulost a současnost tohoto sportu. Hlavním cílem této práce bylo objasnit vývoj krasobruslení v Rusku, seznámit čtenáře s významnými sovětskými a ruskými krasobruslaři a trenéry. Bakalářská práce je rozdělena na 3 kapitoly, ve kterých se zabývám problematikou krasobruslení v Rusku.
Abstract in different language: This presented Bachelor Thesis focuses on figure-skating in Russia and the past and the present of this sport. The main objective of this thesis was to clarify the development of figure-skating in Russia and introduce the readers with Soviet and Russian figure-skaters and trainers. Bachelor thesis is divided into 3 chapters where I follow up the issue of figure-skating in Russia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Petr_Moudry.pdfPlný text práce9,55 MBAdobe PDFView/Open
Scan_Pos_ved_Val_Moudry.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Scan_Pos_opon_Art_Moudry.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Moudry.pdfPrůběh obhajoby práce325 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44741

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.