Title: Zpracování projektové dokumentace pro novostavbu bytového \\ domu s odstupujícími podlažími a vegetačními střechami
Authors: Chmelík, Jan
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Beneda Jaroslav, Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44751
Keywords: projektová dokumentace;stavební povolení;bytový dům;statické posouzení;zelená střecha;železobeton
Keywords in different language: project documentation;building permit;apartment building;structural analysis;green roof;rainforced concrete
Abstract: Bakalářská práce se věnuje zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro novostavbu bytového domu s odstupujícími podlažími a vegetačními střechami. Jedná se o šestipodlažní budovu tvarově kopírující svažitý terén. Nejnižší podlaží plní funkci hromadných garáží určených pro parkování rezidentů. Zbylých pět podlaží je tvořeno deseti bytovými jednotkami o velké podlahové ploše. Jednotlivá odstupující podlaží vytváří terasy, které jsou navrženy jako zelené střechy, čímž tak vytváří prostředí blížící se spíše rodinnému domu se zahradou než bytovému domu. Pro vzhled budovy jsou charakteristická velkoformátová okna a fotovoltaické panely. Výkresová část byla zhotovena v programu ARCHICAD24. Pro statické posouzení bylo využito programu SCIA Engineer 20 a pro tepelnou techniku potom programu Teplo 2017 EDU.
Abstract in different language: This bachelor's theses focuses on the elaboration of documentation for a building permit for a new build with stepped and vegetative roofs. It is a six-storey building, which copies the sloping terrain. On the lowest floor are collective garages for residents. The remainig five floors are made up of ten housing units with a large floor area. The individual stepped roofs create terraces, which are designed as green roofs, creating an environment closer to a family house with a garden than to an apartment building. The appearance of the building is characterized by large-format windows and photovoltaic panels. The drawing part of the bachelor's thesis was preformed in the ARCHICAD24 program, structure analysis were performed in the SCIA Engineer 20 program and the Teplo 2017 EDU program was used for thermal technical calculations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan Chmelik - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Chmelik_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce273,74 kBAdobe PDFView/Open
Chmelik_oponent.pdfPosudek oponenta práce651,01 kBAdobe PDFView/Open
Chmelik_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce224,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44751

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.