Název: Applied quasi experimental research design in personal sales – a case study
Autoři: Stros, Michael
Říha, David
Citace zdrojového dokumentu: Trendy v podnikání = Business trends : vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni. 2021, roč. 11, č. 1, s. 21-29.
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://drive.google.com/drive/folders/1VbC1RfauQMJbLazE1bUaZXErqwPzpkKL
http://hdl.handle.net/11025/44905
ISSN: 1805-0603
Klíčová slova: návrh kvazi experimentální studie;marketingový výzkum;osobní prodej
Klíčová slova v dalším jazyce: Quasi Experimental Study Design;marketing research;personal sales
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the following article is to shed some light on the applied quasi experimental research method in personal sales and to provide a practical step-by step guideline for researchers. At the beginning of a customer visit or when entering the shop, a customer often forms a purchase intention or rejection within a very short period (first impression). It is striking that this judgement is often independent of the factual content of the interaction. The theory of thin slices is applied to personal selling within the framework of a laboratory experiment. Professional salespeople from different industries serve as test subjects. The fundamentals of an experimental method are discussed. The main step of an quasi experimental study design are presented: 1) derivation of theoretical fundamentals; 2) hypotheses formulation; 3) selection of participants (subjects); 4) quasi experimental set-up and procedure; 5) observation technique and 6) data evaluation. Finally, the advantages and limitations are discussed.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2021)
Číslo 1 (2021)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
4_Stros_Riha.pdfPlný text703,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/44905

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.