Title: Návrh a experimentálne overenie algoritmu optimálneho riadenia pre výukový model mechanického systému
Authors: Jadlovská, Anna
Lonščák, Richard
Citation: Electroscope. 2008, č. 1.
Issue Date: 2008
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2008/cislo1_2008/r0c1c9.pdf
http://hdl.handle.net/11025/450
ISSN: 1802-4564
Keywords: algoritmy optimálního řízení;mechanické systémy;helikoptéra
Keywords in different language: optimal control algorithms;mechanical systems;helicopter
Abstract: Článok sa zaoberá návrhom algoritmu optimálneho riadenia podľa kvadratického kritéria s využitím sumátora a jeho aplikáciou na riadenie simulačného/reálneho laboratórneho modelu – helikoptéra s cieľom riešiť problém sledovania zmien referenčných hodnôt riadiacej veličiny. Návrh modifikovaného algoritmu optimálneho riadenia so sumátorom vychádza zo znalosti stavového popisu modelu mechanického systému a je verifikovaný v riadiacej štruktúre naprogramovanej v simulačnom jazyku Matlab/Simulink s využitím S-funkcií. Vizualizácia získaných výsledkov je zrealizovaná pomocou vytvorených internetových aplikácií a technológie Matlab Web Server. Internetový prístup zjednodušuje verifikáciu navrhnutého algoritmu v simulačných schémach za účelom testovania jeho vlastností na riadenie simulačného nelineárneho a virtuálneho modelu helikoptéry. Článok sa zaoberá aj možnosťou aplikácie algoritmu optimálneho riadenia na nelineárny výukový model s využitím vstupno/výstupnej karty a funkcií Real Time Toolboxu na jej ovládanie.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2008)
Číslo 1 (2008)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r0c1c9.pdf566,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/450

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.