Název: Aplikace příkladů z normy ČSN ISO 8258 Shewhartovy regulační diagramy do programu QC.Expert 2
Autoři: Kubernát, Václav
Kupka, Lukáš
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2008, č. 2.
Datum vydání: 1-čer-2008
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2008/cislo2_2008/r0c1c4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/451
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: statistické zpracování dat;Shewhartovy regulační diagramy;statistické počítačové programy;QC.Expert 2.5;kontrola jakosti
Klíčová slova v dalším jazyce: statistical data processing;Shewhart control charts;statistical computer programs;quality control;QC. Expert 2.5
Abstrakt: V tomto článku se pokoušíme nastínit základní problematiku statistického zpracování dat pomocí Shewhartových regulačních diagramů. Shewhartův regulační diagram je jedním z běžných nástrojů užívaných ve výrobním procesu ke kontrole jakosti. Proto je vhodné podrobit statistické počítačové programy, které se používají při výpočtech, důkladnému testu k dokázání, zda jejich výsledky odpovídají výsledkům spočítaným podle normou daných matematických vzorců či nikoli. Konkrétně jsme se pak zaměřili na program QC.Expert 2.5. Tento článek se pokouší upozornit na drobné odchylky, které mohou generovat statistické počítačové programy při zpracování dat.
Práva: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2008)
Články / Articles (KET)
Číslo 2 (2008)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r0c1c4.pdf493,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/451

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.