Title: Aplikace příkladů z normy ČSN ISO 8258 Shewhartovy regulační diagramy do programu QC.Expert 2
Authors: Kubernát, Václav
Kupka, Lukáš
Citation: Electroscope. 2008, č. 2.
Issue Date: 1-Jul-2008
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2008/cislo2_2008/r0c1c4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/451
ISSN: 1802-4564
Keywords: statistické zpracování dat;Shewhartovy regulační diagramy;statistické počítačové programy;QC.Expert 2.5;kontrola jakosti
Keywords in different language: statistical data processing;Shewhart control charts;statistical computer programs;quality control;QC. Expert 2.5
Abstract: V tomto článku se pokoušíme nastínit základní problematiku statistického zpracování dat pomocí Shewhartových regulačních diagramů. Shewhartův regulační diagram je jedním z běžných nástrojů užívaných ve výrobním procesu ke kontrole jakosti. Proto je vhodné podrobit statistické počítačové programy, které se používají při výpočtech, důkladnému testu k dokázání, zda jejich výsledky odpovídají výsledkům spočítaným podle normou daných matematických vzorců či nikoli. Konkrétně jsme se pak zaměřili na program QC.Expert 2.5. Tento článek se pokouší upozornit na drobné odchylky, které mohou generovat statistické počítačové programy při zpracování dat.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2008)
Články / Articles (KET)
Číslo 2 (2008)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r0c1c4.pdf493,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/451

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.