Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTomková Alena, Ph.D.
dc.contributor.authorHorčičková, Aneta
dc.contributor.refereeSobotková Veronika, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2021-9-7
dc.date.accessioned2021-09-13T22:16:57Z-
dc.date.available2020-7-1
dc.date.available2021-09-13T22:16:57Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-4-30
dc.identifier85142
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/45247
dc.description.abstractTématem předkládané diplomové práce je Íránská konstituční revoluce v letech 1905-1911. Mým cílem bylo zmapovat celé období konstituční revoluce od jejích počátečních protestů v letech 1905-1906, přes vytvoření parlamentu, jeho následného rozpuštění během bombardování v roce 1908, roční období interregna a následné znovuobnovení parlamentu až po jeho druhé uzavření vlivem zahraničních mocností. Do práce jsem také zahrnula kapitolu o Arménech, protože sehrály velice důležitou úlohu v konstituční revoluci.cs
dc.format81 s. (137 750 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkonstitucionalismuscs
dc.subjectústavacs
dc.subjectparlamentcs
dc.subjectdemokraciecs
dc.subjectsekularismuscs
dc.subjectnacionalismuscs
dc.subjectulamács
dc.subjectobchodnická třídacs
dc.subjectíránská inteligencecs
dc.subjectarménics
dc.titleÍránská konstituční revoluce 1905-1911.cs
dc.title.alternativeIranian Constitutional Revolution 1905-1911.en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theme of submitted thesis is Iranian constitutional revolution 1905-1911. My aim was mapping the whole period of the constitutional revolution from its first protests between years 1905-1906, creation of the national assembly and its following dissolution during bombing the majles 1908. Further I describe the yearly period of interregnum and renewal of the majles in 1909 only after its second dissolution under the influence of foreign powers. I include in my work a chapter about the role of Armenians in the constitutional revolution becasue they played an importatn role in it.en
dc.subject.translatedconstitucionalismen
dc.subject.translatedconstitutionen
dc.subject.translatedparliamenten
dc.subject.translateddemocracyen
dc.subject.translatedsecularismen
dc.subject.translatednacionalismen
dc.subject.translatedulamaen
dc.subject.translatedmerchantsen
dc.subject.translatediranian intelligensiaen
dc.subject.translatedarmeniansen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace AH.pdfPlný text práce651,04 kBAdobe PDFView/Open
Horcickova V.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Horcickova O.pdfPosudek oponenta práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
Horcickova.pdfPrůběh obhajoby práce444,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45247

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.