Název: Henry VIII, his life, his political and personal turmoil, his break with the Church of Rome
Další názvy: Henry VIII, his life, his political and personal turmoil, his break with the Church of Rome
Autoři: Tomanová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Šimáčková, Vladana
Oponent: Mišterová, Ivona
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4528
Klíčová slova: Jindřich VIII.;královské námořnictvo;církev;Thomas Wolsey;manželky Jindřicha VIII.;zahraniční obchod
Klíčová slova v dalším jazyce: Henry VIII;the King's Navy;the Church;Thomas Wolsey;Henry VIII's wives;foreign trade
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá životem Jindřicha VIII., politickými změnami za jeho vlády, které se nedají opomenout, rolí církve za dob Jindřicha VIII. a její nevyhnutelnou reformací. Také popisuje jeho manželský život a životy jeho šesti manželek, Kateřiny Aragonské, Anny Boleynové, Jany Seymourové, Anny Klévské, Kateřiny Howardové a Kateřiny Parrové. A závěr práce je zaměřen na jeho záliby v podobě hudby a básnictví, lovu, rytířských turnajů, skutečného tenisu, vědy a jeho slabosti pro jídlo.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor's thesis describes the life of Henry VIII, the political changes achieved during his reign which were not negligible at all, the role of the church at the time of Henry VIII and its necessary reformation. It also provides information on his married life and the lives of his six wives, Catherine of Aragon, Anne Boleyn, Jane Seymour, Anne of Cleves, Catherine Howard and Catherine Parr. The thesis also describes his hobbies and his interests including music and poetry, hunting, jousting, real tennis, the game of kings, then science and his passion for food.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Tomanova.pdfPosudek vedoucího práce200,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Tomanova.pdfPosudek oponenta práce353,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Tomanova.pdfPrůběh obhajoby práce246,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4528

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.