Title: Influence of the United States on the Czech Republic - a practical and linguistic summary
Other Titles: Influence of the United States on the Czech Republic - a practical and linguistic summary
Authors: Běhounková, Kristýna
Advisor: Kobylak, Skyland Václav
Referee: Dejmalová, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4534
Keywords: globalizace;amerikanizace;kapitalismus;česko-americké vztahy;USA;svátky;Vánoce;Velikonoce;nová česká slova
Keywords in different language: globalization;americanization;capitalism;czech-american relations;USA;holidays;Christmas;Easter;new czech words
Abstract: V první části své práce se zabývám teorií globalizace, amerikanizace, kapitalismu a česko - americkými vztahy. Druhá část je praktická. Zabývám se zde tradicemi a svátky, které v České republice vymírají a které se naopak stávají populární. Druhá část obsahuje rovněž seznam nových českých slov a dotazník.
Abstract in different language: In the first part of my bachelor thesis I am interested in theory of globalization, Americanization, capitalism and Czech - American relations. The second part is practical. It includes information about traditions and holidays that are dying out and holidays that are bocoming popular in the Czech republic. The second part includes also a list of new Czech words and a questionnaire.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce599,58 kBAdobe PDFView/Open
VP_Behounkova.pdfPosudek vedoucího práce250,64 kBAdobe PDFView/Open
OP_Behounkova.pdfPosudek oponenta práce340,5 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Behounkova.pdfPrůběh obhajoby práce212,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4534

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.