Title: Vlivy konstrukčního provedení na oteplení vysokorychlostního stroje s permanentními magnety
Authors: Veg, Lukáš
Referee: Doležel Ivo, Prof. Ing. CSc.
Ferková Želmíra, Doc. Ing. CSc.
Vlach Radek, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/45378
Keywords: konstrukční provedení;synchronní stroje s permanentními magnety;elektromagnetický návrh;problematika návrhu točivých strojů;teplené obvody;ekvivalentní vodivost;součinitel přestupu tepla;metoda konečných prvků;metoda konečných objemů.
Keywords in different language: design of the electrical machine;synchronous machines with permanent magnets;electromagnetic design;design of rotating machines;heat circuits;equivalent conductivity;heat transfer coefficient;finite element method;computational fluid dynamics
Abstract: Předložená disertační práce je zaměřena na téma vlivu konstrukčního provedení na oteplení a vlastnosti synchronních strojů s permanentními magnety. V jednotlivých kapitolách je představen současný stav tepelných výpočtů eklektických strojů, provedeny ukázky řešení a metod na konkrétním stroji. Dále jsou popsány vlivy různých konstrukčních uspořádání, vlivy zvolené technologie a diskutovány jejich dopady na celkový tepelný model stroje. Větší část práce je věnována řešení nové koncepce vysokootáčkového trakčního stroje, kde jsou modelovány a přizpůsobovány tvary chladících žeber pro dosažení nejlepšího možného odvodu tepla ze stroje.
Abstract in different language: This doctoral thesis is focused on the impact of machine design on warming and features of synchronous machines with permanent magnets. The chapters present the current state of the art of the thermal calculations of electric machines, examples of solutions based on the selected methods. The effects of various structural arrangements, the effects of the selected technology are described and their effects on the overall thermal model of the machine are discussed. Most of the work is focused on design and simulation of the new concept of high-speed motor housing, where are the shapes of the cooling ribs modeled and adapted to achieve the best possible heat dissipation of the machine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rozhodnuti_veg.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP217,93 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Dizertace_VEG_(v5_ODEVZDAT).pdfPlný text práce12,68 MBAdobe PDFView/Open
veg_publ.pdfPosudek vedoucího práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
veg_opon.pdfPosudek oponenta práce2,68 MBAdobe PDFView/Open
veg_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce554,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45378

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.