Title: The Development of Anglo-Scottish Relations from 1707 to the Present
Other Titles: The Development of Anglo-Scottish Relations from 1707 to the Present
Authors: Plchová, Sylva
Advisor: Tihelková, Alice
Referee: Kobylak, Skyland Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4538
Keywords: anglo-skotské vztahy;unie;skotský parlament;Skotská národní strana;referendum
Keywords in different language: Anglo-Scottish relations;union;Scottish parliament;Scottish National Party;referendum
Abstract: Cílem této bakalářské práce je reflektovat vývoj anglo-skotských vztahů, které mají určitý dopad na fungování a existenci Velké Británie. Pozornost je věnována převážně událostem 20. a 21. století. Teoretická část poskytuje historický přehled a detailnější rozbor vybraných událostí daného období, které hrály stěžejní roli ve vývoji anglo-skotských vztahů. Praktická část se zabývá průzkumem a následnou analýzou názorů britského obyvatelstva na danou problematiku.Z práce vyplývá, že se vztahy mezi Angličany a Skoty neustále vyvíjejí. Mezi oběma národy existuje určitá rivalita, která je zakotvena hluboko v historii, ale existenci Velké Británie nikdy znatelně neohrozila. Během posledních let však značně zesílily tendence a snahy o osamostatnění skotského národa, což vyvolává rozporuplné emoce na obou stranách.
Abstract in different language: The key objective of this bachelor thesis is to reflect on the development of Anglo-Scottish relations, which has had an impact on the functioning and existence of Great Britain. The main focus is on events that occurred in the 20th and 21st century. The theoretical part provides an overview of the main historical events and more detailed analysis of selected events in the 20th and 21st century, which played a pivotal role in the development of Anglo-Scottish relations. The practical part focuses on the research and subsequent analysis of British public opinion on the issue. It is concluded that relations between the English and the Scots are continually developing. There is a certain rivalry between the two nations, which is deeply rooted in history, but the existence of Great Britain has never been endangered. However the increasing efforts by Scotland having intensified in recent years to become an independent nation once again, has caused differing emotions on both sides of the border.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_SylvaPlchova_2012.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
VP_Plchova.pdfPosudek vedoucího práce300,49 kBAdobe PDFView/Open
OP_Plchova.pdfPosudek oponenta práce230,98 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Plchova.pdfPrůběh obhajoby práce203,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4538

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.