Název: The Development of Anglo-Scottish Relations from 1707 to the Present
Další názvy: The Development of Anglo-Scottish Relations from 1707 to the Present
Autoři: Plchová, Sylva
Vedoucí práce/školitel: Tihelková, Alice
Oponent: Kobylak, Skyland Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4538
Klíčová slova: anglo-skotské vztahy;unie;skotský parlament;Skotská národní strana;referendum
Klíčová slova v dalším jazyce: Anglo-Scottish relations;union;Scottish parliament;Scottish National Party;referendum
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je reflektovat vývoj anglo-skotských vztahů, které mají určitý dopad na fungování a existenci Velké Británie. Pozornost je věnována převážně událostem 20. a 21. století. Teoretická část poskytuje historický přehled a detailnější rozbor vybraných událostí daného období, které hrály stěžejní roli ve vývoji anglo-skotských vztahů. Praktická část se zabývá průzkumem a následnou analýzou názorů britského obyvatelstva na danou problematiku.Z práce vyplývá, že se vztahy mezi Angličany a Skoty neustále vyvíjejí. Mezi oběma národy existuje určitá rivalita, která je zakotvena hluboko v historii, ale existenci Velké Británie nikdy znatelně neohrozila. Během posledních let však značně zesílily tendence a snahy o osamostatnění skotského národa, což vyvolává rozporuplné emoce na obou stranách.
Abstrakt v dalším jazyce: The key objective of this bachelor thesis is to reflect on the development of Anglo-Scottish relations, which has had an impact on the functioning and existence of Great Britain. The main focus is on events that occurred in the 20th and 21st century. The theoretical part provides an overview of the main historical events and more detailed analysis of selected events in the 20th and 21st century, which played a pivotal role in the development of Anglo-Scottish relations. The practical part focuses on the research and subsequent analysis of British public opinion on the issue. It is concluded that relations between the English and the Scots are continually developing. There is a certain rivalry between the two nations, which is deeply rooted in history, but the existence of Great Britain has never been endangered. However the increasing efforts by Scotland having intensified in recent years to become an independent nation once again, has caused differing emotions on both sides of the border.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_SylvaPlchova_2012.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Plchova.pdfPosudek vedoucího práce300,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Plchova.pdfPosudek oponenta práce230,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Plchova.pdfPrůběh obhajoby práce203,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4538

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.