Title: Plzeň - The European Capital of Culture - The selecting Process
Other Titles: Plzeň - The European Capital of Culture - The selecting Process
Authors: Duchková, Veronika
Advisor: Kašparová, Jana
Referee: Kobylak, Skyland Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4540
Keywords: překlad textů z Evropské unie;Evropské hlavní město kultury;proces výběru;Plzeň
Keywords in different language: translation of EU texts;European capital of culture;selecting process;Pilsen
Abstract: Bakalářská práce se zabývá překladem textů z Evropské Unie vztahující se k projektu Evropského hlavního města kultury a představuje tento projekt. Každý přeložený text je doplněn komentářem a glosářem.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is translation of EU texts connected to the project of the European Capital of Culture and presents the project. Each of the texts is completed by the commentary and the glossary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP 2012_Duchkova.pdfPlný text práce2,16 MBAdobe PDFView/Open
VP_Duchkova.pdfPosudek vedoucího práce638,99 kBAdobe PDFView/Open
OP_Duchkova.pdfPosudek oponenta práce227,73 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Duchkova.pdfPrůběh obhajoby práce101,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4540

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.