Název: Pilsner Urquell and Skoda - Influence of Brewery and Factory on the city of Pilsen - Historical and economic perspective
Další názvy: Pilsner Urquell and Skoda - Influence of Brewery and Factory on the city of Pilsen - Historical and economic perspective
Autoři: Suchánková, Iva
Vedoucí práce/školitel: Kobylak, Skyland Václav
Oponent: Kumar, Alok
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4542
Klíčová slova: Plzeň;Plzeňský Prazdroj;pivovar;pivo;Škodovy závody;Emil Škoda;výroba;průmysl;výstavba
Klíčová slova v dalším jazyce: Pilsen;Pilsner Urquell;brewery;beer;Škoda works;Emil Škoda;production;industry;construction
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním vlivu pivovaru Pilsner Urquell a podniku Škoda na město Plzeň, z historického a ekonomického hlediska. V práci je detailně, ale přitom stručně popsána historie obou závodů po současnost, s poukázáním na spojitosti s městem, dále je v práci zahrnuta i historie města, současnost, obecná vize do budoucnosti a rozhovory se součesnými či bývalými zaměstnanci obou podniků.
Abstrakt v dalším jazyce: The present bachelor´s thesis deals with the impact of Pilsner Urquell brewery and Skoda Works on the city of Pilsen from a historical and economic point of view. The history of both enterprises to the present was described in detail but concisely, emphasising the relation to the city, apart from the history of the companies, the thesis also deals with the history of the city, its present and a general vision for the future and it is also supplemented by interviews with current and former employees of both companies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce779,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Suchankova.pdfPosudek vedoucího práce257,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Suchankova.pdfPosudek oponenta práce72,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Suchankova.pdfPrůběh obhajoby práce110,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4542

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.