Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJiřinec, Jakub
dc.contributor.refereeKotlan Václav, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.refereeKyncl Jan, Doc. Dr. Ing.
dc.contributor.refereeMedveď Dušan, Doc. Ing. PhD.
dc.date.accepted2021-9-30
dc.date.accessioned2021-10-04T22:10:40Z-
dc.date.available2015-10-10
dc.date.available2021-10-04T22:10:40Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-3-30
dc.identifier66332
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/45431-
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá efektivním řízením vybraných technických zařízení budov v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou. První část je věnována problematice rekuperačních jednotek, pro které byly navrženy a vytvořeny měřicí a řídicí systémy. Provoz těchto systémů byl následně zhodnocen a byla navržena vhodná rozšíření. Další část práce je zaměřena na možnosti optimalizace chodu tepelného čerpadla dle předpovědi venkovní teploty a výroby fotovoltaické elektrárny (FVE). V této části byly navíc uvedeny další možnosti optimalizace přebytků z FVE, například pomocí plynulého řízení odporové zátěže či řízeného nabíjení elektromobilu. V poslední části práce je řešena problematika adaptivního osvětlení s důrazem na jeho hospodárný provoz. Veškeré vytvořené měřící a řídicí systémy byly otestovány v reálném provozu.cs
dc.format133
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=66332-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjecttechnická zařízení budov (tzb)cs
dc.subjectrekuperační jednotkacs
dc.subjecttepelné čerpadlocs
dc.subjectfotovoltaická elektrárna (fve)cs
dc.subjectpředpověď počasícs
dc.subjectoptimalizace choducs
dc.subjectúspora energiecs
dc.subjectadaptivní osvětlenícs
dc.subjectnabíjení elektromobilůcs
dc.titleEfektivní řízení TZB a obnovitelných zdrojů energie pro bytové a komerční objektycs
dc.typedisertační práce
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe presented PhD dissertation deals with effective management of selected technical equipment of buildings in combination with a photovoltaic power plant. The first part is devoted to the issue of recuperation units, for which measuring and control systems were designed and created. The operation of these systems was subsequently evaluated and suitable extensions were proposed. Next part of the thesis is focused on the possibilities of optimizing the operation of the heat pump according to the forecast of the outdoor temperature and the production of the photovoltaic power plants (PV). In addition, other options for optimizing surpluses from PV plants were presented in this section, for example by means of continuous control of the resistive load or controlled charging of the electric vehicle. In final part of the thesis, the issue of adaptive lighting with emphasis on its economical operation is being solved. All created measuring and control systems were tested in real operation.en
dc.subject.translatedtechnical equipment of buildingsen
dc.subject.translatedrecuperation uniten
dc.subject.translatedheat pumpen
dc.subject.translatedphotovoltaic power plant (pv)en
dc.subject.translatedweather forecasten
dc.subject.translatedoptimization of operationen
dc.subject.translatedenergy savingen
dc.subject.translatedadaptive lightingen
dc.subject.translatedelectric vehicle chargingen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakub_Jirinec_disertacni_prace.pdfPlný text práce9,19 MBAdobe PDFView/Open
jirinec_opon.pdfPosudek oponenta práce2,82 MBAdobe PDFView/Open
jirinec_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce595,69 kBAdobe PDFView/Open
jirinec_publ.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45431

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.