Title: Hermann von Helmholtz
Other Titles: Hermann von Helmholtz
Authors: Hošková Prokšová, Jitka
Citation: HOŠKOVÁ PROKŠOVÁ, J. Hermann von Helmholtz. Matematika, fyzika a informatika, 2021, roč. 30, č. 2, s. 128-132. ISSN: 1210-1761
Issue Date: 2021
Publisher: Prometheus
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/45435
ISSN: 1210-1761
Keywords: Helmholtz, významný přírodovědec, analýza funkce oka a ucha
Keywords in different language: Helmholtz, acclaimed scientists, function analysis of eye and ear
Abstract: V 19. století patřil Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz k nejvýznamnějším německým přírodovědcům. Jeho zájem o fyziku byl od mládí tak silný, že přetrval i během studia lékařství, ke kterému ho donutil otec. Právě propojení poznatků z fyziky a fyziologie způsobilo, že se už za svého života proslavil výzkumy a pozdější podrobnou analýzou funkce nejdůležitějších smyslových orgánů – oka a ucha.
Abstract in different language: In the 19th century Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz belonged to the most acclaimed German scientists. His interest in physics was so extensive since his youth that it persisted even during his medical studies, which his father forced him to complete. It is the combination of knowledge from physics and physiological competence that that made his research famous already during his lifetime, followed by a detailed function analysis of the most important sense organs – eye and ear.
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
F4-HoskovaProksova.pdf2,14 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45435

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD