Title: Time-averaged and time-resolved ion fluxes related to reactive HiPIMS deposition of Ti–Al–N films
Other Titles: Časově průměrované a časově rozlišené toky iontů v reaktivní HiPIMS depozici vrstev Ti–Al–N
Authors: Zauner, L.
Bahr, A.
Kozák, Tomáš
Čapek, Jiří
Wojcik, T.
Hunold, O.
Kolozsvári, S.
Zeman, Petr
Mayrhofer, P.H.
Riedl, H.
Citation: ZAUNER, L. BAHR, A. KOZÁK, T. ČAPEK, J. WOJCIK, T. HUNOLD, O. KOLOZSVÁRI, S. ZEMAN, P. MAYRHOFER, P. RIEDL, H. Time-averaged and time-resolved ion fluxes related to reactive HiPIMS deposition of Ti–Al–N films. Surface and Coatings Technology, 2021, roč. 424, č. 25 OCT 2021, s. "127638-1" - "127638-12. ISSN: 0257-8972
Issue Date: 2021
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85114121986
http://hdl.handle.net/11025/45437
ISSN: 0257-8972
Keywords: HiPIMS;Ti–Al–N;tenká vrstva;hmotnostní spektroskopie;časově rozlišená spektroskopie
Keywords in different language: HiPIMS;Ti–Al–N;thin film;mass spectroscopy;time-resolved
Abstract: Práce se zabývá časově průměrovanou i časově rozlišenou analýzou toku ionů v reaktivní HiPIMS depozici pro přípravu tenkých vrstev Ti–Al–N z kompozitních Ti–Al terčů. Hmotnostní spektroskopie odhalila, že zvýšení obsahu Al v terči nebo snížení podílu N2 v reaktivní atmosféře vede k proporčnímu zvýšení podílu Al+ iontů v toku na substrát. Za zkoumaných depozičních podmínek byly připraveny kubické Ti–Al–N vrstvy vykazující vysokou tvrdost až ~36 GPa a zároveň nízké tlakové pnutí.
Abstract in different language: Time-averaged and time-resolved ion fluxes during reactive HiPIMS deposition of Ti–Al–N thin films are thoroughly investigated for the usage of Ti–Al composite targets. Ion mass spectroscopy analysis revealed, that increasing Al content in the target material or reducing the N2 flow-rate ratio leads to a proportional increase of the Al+-ion count fraction. The deposition conditions allowed for the growth of cubic Ti–Al–N coatings exhibiting high indentation hardness of up to ~36 GPa at a low compressive stress level.
Rights: ©autoři
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
OBD21_Kozak,Capek,Zeman,_clanek.pdf3,85 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45437

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD