Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHrdlička, Milan
dc.date.accessioned2021-10-11T10:00:12Z-
dc.date.available2021-10-11T10:00:12Z-
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationHRDLIČKA, M. Spočítal ty peníze jen od oka. Bohemistyka, 2021, roč. 21, č. 1, s. 117-119. ISSN: 1642-9893cs
dc.identifier.issn1642-9893
dc.identifier.uri2-s2.0-85101725954
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/45438
dc.description.abstractPříslovečné spřežky se vyznačují jednak pozicí na pomezí mluvnice a slovní zásoby, jednak frazeologizovanou povahou. Jejich základem bývá spojení slova neplnovýznamového (předložky) s plnovýznamovým. Nově vzniklé spojení nabývá zpravidla jiného významu, mnohdy zcela odlišného od původního významu jeho jednotlivých izolovaných komponentů.cs
dc.format3 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherKomisja Slawistyczna PAN, Wydawnictwo PRpl
dc.relation.ispartofseriesBohemistykacs
dc.subjectpříslovcecs
dc.subjectpříslovečná spřežkacs
dc.subjectvýznamcs
dc.subjectlingvodidaktikacs
dc.subjectčeština pro cizzincecs
dc.subjectpředložkacs
dc.titleSpočítal ty peníze jen od okacs
dc.title.alternativeAs a rule of thumben
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedAdverbial phrases are an intermediate category between grammar and vocabulary; they are phraseological. They are a collocation formed by a synsemantic word (a preposition) and a semantic word. Such collocation has usually a new meaning, which very often fully differs from the original meaning of its isolated components.en
dc.subject.translatedadverben
dc.subject.translatedadverbial phraseen
dc.subject.translatedmeaningen
dc.subject.translatedlinguodidacticsen
dc.subject.translatedCzech for foreignersen
dc.subject.translatedprepositionen
dc.identifier.doi10.14746/bo.2021.1.7
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43933345
Appears in Collections:Články / Articles (KČJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hrdlička, Spočítal ty peníze jen od oka.pdf746,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45438

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD