Title: My jsme tři, jich je pět
Other Titles: There are three of us, there are five of them
Authors: Hrdlička, Milan
Citation: HRDLIČKA, M. My jsme tři, jich je pět. Bohemistyka, 2021, roč. 21, č. 2, s. 260-262. ISSN: 1642-9893
Issue Date: 2021
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Wydawnictwo PR
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85107593690
http://hdl.handle.net/11025/45439
ISSN: 1642-9893
Keywords: česká mluvnice;číslovky;genitiv;skloňování;frazeologie
Keywords in different language: Czech grammar;numerals;genitive;declension;phraseology
Abstract: V češtině hraje důležitou roli množství pět. Tato skutečnost souvisí s vnímáním okolního světa lidským mozkem.Ten je schopen vnímat jednotlivé prvky jako nespojité, individuální, do množství čtyři včetně. Počtem pět počínaje ovšem mozek přestává ony prvky rozlišovat jako jednotlivé, splývají mu, a proto pojímá příslušnou množinu globálně, jako celek.
Abstract in different language: The number "five" plays an important role in Czech. This is caused by the perception of the world by human brain. It can perceive particular elements as unconnected, individual, up to the amount of four, inclusive. Starting with the number five, the brain stops to differentiate such elements as individual; they merge and therefore the brain perceives the given set of elements globally as a whole.
Appears in Collections:Články / Articles (KČJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hrdlička, My jsme tři, jich je pět.pdf340,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45439

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD