Title: International E-mail Communication in a Student Organization
Other Titles: International E-mail Communication in a Student Organization
Authors: Uhlíř, Kamil
Advisor: Kumar, Alok
Referee: Matta, Ivan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4545
Keywords: komunikace;email;obchodní korespondence;studentská organizace
Keywords in different language: communication;email;business correspondence;student organization
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou mezinárodní emailové komunikace v rámci specifického prostředí studentské organizace. Po analýze vzorku emailů z reálné komunikace je zde také porovnání s obchodní korespondencí.
Abstract in different language: This thesis deals with international email communication in a specific environment of a student organization. It consists of an analysis of sample email from real communication as well as from a comparison with business correspondence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BT K.Uhlir 2012.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
VP_Uhlir.pdfPosudek vedoucího práce505,47 kBAdobe PDFView/Open
OP_Uhlir.pdfPosudek oponenta práce141,8 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Uhlir.pdfPrůběh obhajoby práce160,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4545

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.