Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMatta, Ivan
dc.contributor.authorTrpáková, Aneta
dc.contributor.refereeKašparová, Jana
dc.date.accepted2012-05-31
dc.date.accessioned2013-06-19T07:00:24Z
dc.date.available2011-04-30cs
dc.date.available2013-06-19T07:00:24Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-30
dc.identifier44997
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4546
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá teorií a praxí překladu. Teoretická část popisuje teorii překladu, úkol překladatele a překladatelské postupy a procedury. V této části jsou také popsány funkční styly. Praktické část zahrnuje překlad 5 vybraných textů, které jsou obohaceny o komentáře a glosáře.cs
dc.format68 s. (99 207 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpřekladcs
dc.subjectteorie překladucs
dc.subjectúkol překladatelecs
dc.subjectpřekladatelské postupycs
dc.subjectpřekladatelské procedurycs
dc.subjectfunkční stylycs
dc.titleThe Translation of Selected Texts Related to Sport Psychology with Commentary and Glossarycs
dc.title.alternativeThe Translation of Selected Texts Related to Sport Psychology with Commentary and Glossaryen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis deals with the theory and praxis of translation. Theoretical part presents the theory of translation, the task of translator, translation methods and procedures. Several functional styles are also explained in this part. Practical part deals with the translation of 5 selected texts. Each text is supported by the commentary and glossary.en
dc.subject.translatedtranslationen
dc.subject.translatedtheory of translationen
dc.subject.translatedtask of translatoren
dc.subject.translatedtranslation methodsen
dc.subject.translatedtranslation proceduresen
dc.subject.translatedfunctional stylesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Aneta Trpakova.pdfPlný text práce601,47 kBAdobe PDFView/Open
VP_Trpakova.pdfPosudek vedoucího práce144,11 kBAdobe PDFView/Open
OP_Trpakova.pdfPosudek oponenta práce902,14 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Trpakova.pdfPrůběh obhajoby práce189,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4546

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.