Název: Translation from English to Czech and analysis of excerpts of a text on the martial art of Capoeira ("The Little Capoeira Book" written by Nestor Capoeira)
Další názvy: Translation from English to Czech and analysis of excerpts of a text on the martial art of Capoeira ("The Little Capoeira Book" written by Nestor Capoeira)
Autoři: Tůma, Petr
Vedoucí práce/školitel: Franklin, David Eugene
Oponent: Velkoborská, Kamila
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4547
Klíčová slova: Překlad;capoeira;jogo;The Little Capoeira Book;Nestor Capoeira;populárně naučný styl;analýza;makropřístup;mikropřístup;teorie překladu;překladatelské metody
Klíčová slova v dalším jazyce: Translation;capoeira;jogo;The Little Capoeira Book;Nestor Capoeira;popular scientific style;analysis;macro approach;micro approach;translation theories;translation methods
Abstrakt: Tato práce se zabývá překladem úryvku z knihy o brazilském bojovém umění "The Little Capoerira Book", jejímž autorem je Nestor Capoeira. Práce je formálě členěna do pěti kapitol. Současnou teorií překladu a různými překladatelskými strategiemi se zabývá druhá kapitola. Následující kapitola je věnována samotnému překladu. V další kapitole se autor věnuje užití popsaných teorií a stategií. Tato část nás také stručně seznamuje s kulturně-historickým prostředím.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the translation of an excerpt from a book about a Brazilian martial art ?The Little Capoeira Book?, written by Nestor Capoeira. The thesis is formally divided into five chapters. The second chapter deals with current theory of translation and various translation strategies. The following chapter is devoted to the actual translation. The next chapter is focused on the use of the theories and strategies described. This chapter also briefly introduces the cultural-historical environment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tuma Petr_Bakalarska prace 2012.pdfPlný text práce26,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Tuma.pdfPosudek vedoucího práce625,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Tuma.pdfPosudek oponenta práce223,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Tuma.pdfPrůběh obhajoby práce176,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4547

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.