Název: A Tourist Guide of Victorian London with English-Czech Dictionary of Key Terms
Další názvy: A Tourist Guide of Victorian London with English-Czech Dictionary of Key Terms
Autoři: Vančurová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Kašparová, Jana
Oponent: Tihelková, Alice
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4550
Klíčová slova: viktoriánská éra;Londýn;19. století;Viktorie;turistický průvodce;památky
Klíčová slova v dalším jazyce: victorian era;London;19th century;Victoria;tourist guide;sights
Abstrakt: Hlavním cílem bakalářské práce je vytvořit turistického průvodce viktoriánským Londýnem a popsat obecnou atmosféru a důležitá fakta z dob viktoriánské éry. Práce obsahuje popis historického pozadí viktoriánské éry, turistického průvodce Londýnem v roce 1895 a detailní popis navštívených památek.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of the bachelor thesis is to create a tourist guide of Victorian London and to describe general atmosphere and important facts of Victorian era. The bachelor thesis contains a description of the historical background of Victorian era, a tourist guide of Victorian London in 1895 and a detailed description of the visited sights.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Full version.pdfPlný text práce8,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Vancurova.pdfPosudek vedoucího práce759,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Vancurova.pdfPosudek oponenta práce260,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Vancurova.pdfPrůběh obhajoby práce180,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4550

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.