Název: A Tourist Guide of London
Další názvy: A Tourist Guide of London
Autoři: Kudrnová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Kašparová, Jana
Oponent: Raisová, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4551
Klíčová slova: turistický průvodce;informace pro turisty;filmový festival;filmová muzea;filmová tvorba;Londýn;kultura;itinerář;romantické komedie;památky;filmová místa
Klíčová slova v dalším jazyce: tourist guide;information for tourists;film festival;film museums;film-making;London;culture;itinerary;romantic comedies;sights;film locations
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit neobvyklý, zajímavý a tématicky specializovaný turistický průvodce a představit jej cestovatelům. Práce je rozdělena do několika hlavních sekcí. V první části této práce mohou čtenáři najít srovnání literatury použité k vytvoření průvodce a užitečné informace pro turisty, které by měly znát před vycestováním do Velké Británie. Druhá část práce je věnována představení kalendáře filmových festivalů konajících se v průběhu roku v Londýně a dále prezentaci londýnských filmových muzeí. Hlavní část této práce je věnována vytvoření průvodce, který je založen na seznámení se s místy v Londýně, které byly použity jako zázemí pro natočení romantických filmů. V závěru práce je návod na vytvoření přesného třídenního itineráře pro turisty.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the Bachelor´s thesis was to create an interesting and unusual tourist guide, specialised in its topic and introduce it to the travellers. The thesis is divided into several main sections. In the first part of the thesis the readers can find the comparison of used literature and useful information for the tourists which they should know before travelling to the United Kingdom. The second part is dedicated to the introduction of the calendar of film festivals, which take place in London during the year, and to an introduction to London film museums. The main part of the thesis is dedicated to creation of the guide based on London locations depicted in romantic films and, at the end, the intinerary for the tourists.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE - LUCIE KUDRNOVA.pdfPlný text práce9,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Kudrnova.pdfPosudek vedoucího práce759,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Kudrnova.pdfPosudek oponenta práce215,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Kudrnova.pdfPrůběh obhajoby práce91,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4551

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.