Title: A Tourist Guide of London
Other Titles: A Tourist Guide of London
Authors: Kudrnová, Lucie
Advisor: Kašparová, Jana
Referee: Raisová, Eva
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4551
Keywords: turistický průvodce;informace pro turisty;filmový festival;filmová muzea;filmová tvorba;Londýn;kultura;itinerář;romantické komedie;památky;filmová místa
Keywords in different language: tourist guide;information for tourists;film festival;film museums;film-making;London;culture;itinerary;romantic comedies;sights;film locations
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit neobvyklý, zajímavý a tématicky specializovaný turistický průvodce a představit jej cestovatelům. Práce je rozdělena do několika hlavních sekcí. V první části této práce mohou čtenáři najít srovnání literatury použité k vytvoření průvodce a užitečné informace pro turisty, které by měly znát před vycestováním do Velké Británie. Druhá část práce je věnována představení kalendáře filmových festivalů konajících se v průběhu roku v Londýně a dále prezentaci londýnských filmových muzeí. Hlavní část této práce je věnována vytvoření průvodce, který je založen na seznámení se s místy v Londýně, které byly použity jako zázemí pro natočení romantických filmů. V závěru práce je návod na vytvoření přesného třídenního itineráře pro turisty.
Abstract in different language: The aim of the Bachelor´s thesis was to create an interesting and unusual tourist guide, specialised in its topic and introduce it to the travellers. The thesis is divided into several main sections. In the first part of the thesis the readers can find the comparison of used literature and useful information for the tourists which they should know before travelling to the United Kingdom. The second part is dedicated to the introduction of the calendar of film festivals, which take place in London during the year, and to an introduction to London film museums. The main part of the thesis is dedicated to creation of the guide based on London locations depicted in romantic films and, at the end, the intinerary for the tourists.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE - LUCIE KUDRNOVA.pdfPlný text práce9,16 MBAdobe PDFView/Open
VP_Kudrnova.pdfPosudek vedoucího práce759,35 kBAdobe PDFView/Open
OP_Kudrnova.pdfPosudek oponenta práce215,26 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Kudrnova.pdfPrůběh obhajoby práce91,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4551

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.