Název: The life and work of Bohumil Trnka
Další názvy: The life and work of Bohumil Trnka
Autoři: Urbanová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Vorel, Robert
Oponent: Skopečková, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4552
Klíčová slova: Bohumil Trnka;Pražský jazykový kroužek;Kruh moderních filologů;filologie;Vilém Mathesius;definice lingvistiky;rozdělení lingvistiky;vědecká práce;redakční činnost;vědecký výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: Bohumil Trnka;the Prague Linguistic Circle;the Circle of modern philologists;philology;Vilém Mathesius;definition of linguistics;division of linguistics;scientific work;editorial activity;scientific research
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá životem a prací výnamného lingvisty 20.století Bohumila Trnky. Práce se také snaží podat čtenáři základní informace o lingvistice a Pražském lingvistickém kroužku. Nejvěští část práce se samozřejmě věnuje samotnému Trnkovi, což byl člověk, který ovlivnil nejen českou, ale i světovou lingvistiku.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor´s thesis deals with work and life of the important linguist of the 20th century Bohumil Trnka. The thesis seeks to give the reader fundamental information concerns linguistics and the Prague Linguistic School. The biggest part of the thesis is devoted to Trnka himself, who was a person, influenced not only Czech linguistics, but also world linguistics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAJ) / Bachelor´s works (DEL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
The life and work of Bohumil Trnka - PDF.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Urbanova.pdfPosudek vedoucího práce152,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Urbanova.pdfPosudek oponenta práce266,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Urbanova.pdfPrůběh obhajoby práce100,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4552

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.