Title: Jak setkání se středoevropskými intelektuály podnítilo zájem Philipa Sidneyho o přírodní vědy: případ Carola Clusia
Other Titles: How Leading Scholars in Central Europe Inspired Sidney’s Interest in the Natural Sciences: Carolus Clusius Case
Authors: Kastnerová, Martina
Citation: KASTNEROVÁ, M. Jak setkání se středoevropskými intelektuály podnítilo zájem Philipa Sidneyho o přírodní vědy: případ Carola Clusia. Ostium, 2021, roč. 17, č. 3, s. 1-11. ISSN: 1336-6556
Issue Date: 2021
Publisher: OZ Ostium
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/45525
ISSN: 1336-6556
Keywords: Philip Sidney;Carolus Clusius (Charles de l’Écluse);Hubert Languet;korespondenční síť;intelektuální kruh;střední Evropa;raný novověk;anglická literární kultura
Keywords in different language: Philip Sidney;Carolus Clusius (Charles de l’Écluse);Hubert Languet;correspondence network;intellectual circles;central Europe;renaissance literary culture
Abstract: Philip Sidney (1554-1586), anglický básník významně utvářející podobu alžbětinské literární kultury a anglické poetiky, podobně jako další tehdejší mladí muži absolvoval po opuštění oxfordské Christ Church tzv. kavalírskou cestu. Směr jeho cesty byl ambiciózní, totiž přes oceán na evropský kontinent, původně do Francie (Paříž). V důsledku dobových náboženských tenzí, ale i z politických důvodů, se nicméně dostává do dalších evropských zemí a prostoru střední Evropy (1572-1575). Tato studie se zaměřuje na Sidneyho kontakty se středoevropskými intelektuály a jeho zájem o přírodní vědy, konkrétně na osobnost Carola Clusia (Charles de l’Écluse) (1526-1609), významného botanika a lékaře, který byl aktivním členem intelektuálního kruhu kolem Langueta a vídeňského kroužku (Tadeáš Hájek, Georg Purkircher, Tomáš Jordán a další), přičemž zamýšlí osvětlit jeho vztah k Philipu Sidneymu.
Abstract in different language: On his travels through Central Europe during which he became acquainted with several prominent intellectual figures, Philip Sidney (1554-1586) might have developed a growing interest in botany and medicine, disciplines that had begun to flourish during the period. I intend to shed light on Sidney’s connections with one of the region’s leading figure during this period Carolus Clusius (Charles de l’Écluse) (1526-1609), the influential botanist, physician and friend of many distinguished intellectuals of the day (Tadeáš Hájek, Georg Purkircher, Tomáš Jordán, Hubert Languet etc.).
Rights: © Creative Commons Attribution 4.0 International
Appears in Collections:Články / Articles (KFI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
pripad-carola-clusia.pdf262,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45525

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD