Název: Interconnections in the works of C. S. Lewis and J. R. R. Tolkien as the two main members of the literary group Inklings
Další názvy: Interconnections in the works of C. S. Lewis and J. R. R. Tolkien as the two main members of the literary group Inklings
Autoři: Petková, Svatava
Vedoucí práce/školitel: Mišterová, Ivona
Oponent: Tihelková, Alice
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4553
Klíčová slova: C.S.Lewis;J.R.R. Tolkien;Inklings;Coalbiters;fantasy;přátelství
Klíčová slova v dalším jazyce: C.S.Lewis;J.R.R. Tolkien;Inklings;Coalbiters;fantasy;friendship
Abstrakt: Tato bakalářská práce poskytuje zevrubný popis přátelství C.S. Lewise and J.R.R. Tolkiena a jeho dopadu na jejich díla. První část začíná stručným shrnutím jejich dětství, dále popisuje jejich vzájemné setkání na oxfordské univerzitě a také dva literární kluby, jichž se oba stali členy, Coalbiters a Inklings. Poslední kapitola se zabývá vzájemným odcizením obou autorů. Druhá část zahrnuje několik nejvýraznějších témat, jež prolínají tvorbu C.S. Lewise a J.R.R. Tolkiena. Hlavním cílem této části je prokázat pozoruhodnost jejich vztahu na jednotlivých příkladech z jejich tvorby.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s thesis provides a complex description of the friendship between C.S. Lewis and J.R.R. Tolkien and shows the impacts of this relationship on their works. The first part contains a brief summary of their early lives, describes their encounter at the University of Oxford and two literary clubs, the Coalbiters founded by J.R.R. Tolkien and the Inklings which gathered around the personality of C.S. Lewis, of which they were both members. Final chapter of the theoretical part deals with the mutual estrangement of two authors. The second part consists of the most substantial common themes incorporated in the popular novels of C.S. Lewis and J.R.R. Tolkien. The main objective of this part is to practically illustrate the impacts of the special relationship of the two authors on their work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bachelor Thesis - SVATAVA PETKOVA.pdfPlný text práce614,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Petkova.pdfPosudek vedoucího práce272,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).OP_Petkova.pdfPosudek oponenta práce272,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Petkova.pdfPrůběh obhajoby práce193,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4553

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.