Název: Witch Trials in the USA
Další názvy: Witch Trials in the USA
Autoři: Voleníková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Velkoborská, Kamila
Oponent: Tihelková, Alice
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4555
Klíčová slova: čarodějnice;čarodějnické procesy;Kladivo na čarodějnice;hony na čarodějnice;Connecticut;Massachusetts;Virginie;Čarodějky ze Salemu
Klíčová slova v dalším jazyce: witch;witch trials;Hammer of witches;witch-hunts;Connecticut;Massachusetts;Virginia;The Crucible
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá čarodějnickými procesy, které se konaly v Severní Americe na počátku novověku. Práce nejprve popisuje terminologii spojenou s pronásledováním čarodějnic a pozadí vzniku procesů samotných, jež započaly v Evropě již ve středověku a byly tedy ovlivněny smýšlením středověké společnosti a postavením církve. Dále se práce zabývá procesy, které se odehrály na území britských kolonií a to konkrétně v Connecticutu, Massachusetts a Virginii. Závěrečná část práce se skládá z rozboru díla Čarodějky ze Salemu v závislosti na skutečném průběhu procesů, které se odehrály v městečku Salem.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor's thesis deals with the witch trials held in North America in the early modern period. The thesis provides information on terminology connected with witch persecutions and describes the background of the trials, which started in Europe in the medieval times and was influenced by the mentality of medieval society and by the Church. Next part of the thesis describes the actual trials held in Connecticut, Massachusetts and Virginia. The last part of the thesis contains the analysis of the play The Crucible with regard to the trials held in Salem Village.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP -tisk.pdfPlný text práce825,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Volenikova.pdfPosudek vedoucího práce287,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Volenikova.pdfPosudek oponenta práce284,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Volenikova.pdfPrůběh obhajoby práce194,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4555

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.