Title: Witch Trials in the USA
Other Titles: Witch Trials in the USA
Authors: Voleníková, Kateřina
Advisor: Velkoborská, Kamila
Referee: Tihelková, Alice
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4555
Keywords: čarodějnice;čarodějnické procesy;Kladivo na čarodějnice;hony na čarodějnice;Connecticut;Massachusetts;Virginie;Čarodějky ze Salemu
Keywords in different language: witch;witch trials;Hammer of witches;witch-hunts;Connecticut;Massachusetts;Virginia;The Crucible
Abstract: Bakalářská práce se zabývá čarodějnickými procesy, které se konaly v Severní Americe na počátku novověku. Práce nejprve popisuje terminologii spojenou s pronásledováním čarodějnic a pozadí vzniku procesů samotných, jež započaly v Evropě již ve středověku a byly tedy ovlivněny smýšlením středověké společnosti a postavením církve. Dále se práce zabývá procesy, které se odehrály na území britských kolonií a to konkrétně v Connecticutu, Massachusetts a Virginii. Závěrečná část práce se skládá z rozboru díla Čarodějky ze Salemu v závislosti na skutečném průběhu procesů, které se odehrály v městečku Salem.
Abstract in different language: The Bachelor's thesis deals with the witch trials held in North America in the early modern period. The thesis provides information on terminology connected with witch persecutions and describes the background of the trials, which started in Europe in the medieval times and was influenced by the mentality of medieval society and by the Church. Next part of the thesis describes the actual trials held in Connecticut, Massachusetts and Virginia. The last part of the thesis contains the analysis of the play The Crucible with regard to the trials held in Salem Village.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP -tisk.pdfPlný text práce825,23 kBAdobe PDFView/Open
VP_Volenikova.pdfPosudek vedoucího práce287,44 kBAdobe PDFView/Open
OP_Volenikova.pdfPosudek oponenta práce284,2 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Volenikova.pdfPrůběh obhajoby práce194,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4555

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.