Title: Mormons in the Czech Republic
Other Titles: Mormons in the Czech Republic
Authors: Součková, Natalie
Advisor: Velkoborská, Kamila
Referee: Raisová, Eva
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4557
Keywords: církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů;mormoni;mormonská misie v České republice;mormonští misionáři;svatí
Keywords in different language: church of Jesus Christ of latter-day saints;mormons;mormon mission in Czech republic;mormon missionaries;saints
Abstract: Tato Bakalářská práce se zabývá mormonským náboţenským hnutím a zejména jeho nejvýznamnější denominací, Církví Jeţíše Krista Svatých posledních dnů. Její hlavní rysy jsou zkoumány jak na základě příslušné odborné literatury, tak interview s členy církve. Zvláštní pozornost je věnovaná české misii a misionářům.
Abstract in different language: The Bachelor´s Thesis deals with Mormon religious movement and primarily its most important denomination the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Its main characteristics are analyzed both on the basis of related literature and interviews with members of the Church. Due attention is paid to Czech mission and missionaries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Natalie_Souckova_2012.pdfPlný text práce646,08 kBAdobe PDFView/Open
VP_Souckova.pdfPosudek vedoucího práce209,48 kBAdobe PDFView/Open
OP_Souckova.pdfPosudek oponenta práce204,7 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Souckova.pdfPrůběh obhajoby práce190,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4557

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.