Název: Leading theoreticians of Czech and Slovak translatology in 20th century
Další názvy: Leading theoreticians of Czech and Slovak translatology in 20th century
Autoři: Staňková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Raisová, Eva
Oponent: Vorel, Robert
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4561
Klíčová slova: translatologie;překladatelé;překlady;překladatelské postupy;překladatelská ocenění
Klíčová slova v dalším jazyce: Translation Studies;translators;translations;translational procedures;translational prizes
Abstrakt: Cílem práce je vysvětlit, co je translatologie a zejména pak uvést stručné shrnutí zásadního vývoje překladu první poloviny 20. století včetně jeho hlavních osobností a kulturních souvislostí.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis is to explain what the Translation Studies are and mainly to give a short summary of the fundamental translational development of the first half of the 20th century including its main personalities and its cultural context.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Petra_Stankova_2012.pdfPlný text práce417,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Stankova.pdfPosudek vedoucího práce238,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Stankova.pdfPosudek oponenta práce163,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Stankova.pdfPrůběh obhajoby práce174,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4561

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.