Title: Beat Generation - historical and literary view
Other Titles: Beat Generation - historical and literary view
Authors: Pozníčková, Kristýna
Advisor: Šimáčková, Vladana
Referee: Tihelková, Alice
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4566
Keywords: beatnická generace;50. léta;hippies;Jack Kerouac;Richard Brautigan;Allen Ginsberg;jednotvárnost;džez
Keywords in different language: beat generation;50s;hippies;Jack Kerouac;Richard Brautigan;Allen Ginsberg;uniformity;jazz
Abstract: Moje bakalářská práce se zaměřuje na literární hnutí beatnické generace v Americe. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí - teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá popisem padesátých let, základními charakteristikami generace beatníků, částí popisující původ jejich názvu, jejich vytvořením a také přispěním ke vzniku hnutí hippies. Praktická část se týká tří vybraných publikací (Na cestě, V melounovém cukru, Kvílení), které jsou analyzovány tak, aby ukázaly všechny výše zmíněné charakteristiky a literární znaky generace beatníků. Touto bakalářskou prácí jsem chtěla upozornit na skutečnost, že všechny problémy, které byly kritizovány beatnickým hnutím, jsou v dnešní společnosti stále aktuální.
Abstract in different language: My bachelor thesis focuses on the literary movement of the Beat Generation in America. The thesis is divided into two main parts - theoretical and practical part. The theoretical part deals with a description of the 1950´s, fundamental characteristics of the Beat Generation, the part describing the origin of their name, their formation and contribution to the hippie movement. The practical part relates to three chosen publications ( On The Road, In Watermeon Sugar, Howl) which are analyzed in order to show all above mentioned characteristics and the literary features of the Beat Generation. With this bachelor thesis I wanted to point out the fact that all issues that were criticized by the Beat movement are still current in todays society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Kristyna Poznickova 2012.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
VP_Poznickova.pdfPosudek vedoucího práce202,31 kBAdobe PDFView/Open
OP_Poznickova.pdfPosudek oponenta práce273,49 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Poznickova.pdfPrůběh obhajoby práce155,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4566

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.