Title: AUTORSKÁ KNIHA
Other Titles: AUTHOR'S BOOK
Authors: Puncmannová, Kateřina
Advisor: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Referee: Kočvar Zbyněk, akademický malíř
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/45764
Keywords: k20;autorská kniha;grafický design;typografie;písmo;umění;umělecká kniha;tisk;kresba;design;puncmannová;kateřina puncmannová;psychiatrická nemocnice kosmonosy;psychiatrické oddělení;duševní zdraví;deprese;bipolární porucha;arteterapie;vazba;originál vazba;fotografie;psychiatrie;psychologie
Keywords in different language: k20;author book;graphic design;typography;type;art;art book;print;drawing;design;puncmannová;kateřina puncmannová;psychiatric hospital in kosmonosy;psychiatric ward;mental health;depression;bipolar disorder;art therapy;binding;original binding;photography;psychiatry;psychology
Abstract: Autorská kniha K20 se věnuje tématu duševního zdraví. Konkrétně se snaží přiblížit běžnému člověku pobyt na otevřeném oddělení v psychiatrické léčebně. Samotný bsah se vztahuje k mému pobytu v Psychiatrické léčebně Kosmonosy na resocializačním a psychoterapeutickém oddělení K20. Odtud pramení název knihy. Jejím úkolem knihy je lépe představit, jak takové oddělení může fungovat a vyvrátit případné mýty. Kniha je psána formou deníku. Počet kapitol se odvíjí od počtu týdnů, jež jsem prožila v léčebně. Jednotlivé kapitoly přibližují fungování oddělení, terapeutické metody a život v komunitě. Cílem knihy je říct, že pokud máme v životě nějaký problém je důležité ho začít řešit. Snažit se pochopit odkud pramení a zjistit, jak ho můžeme eliminovat.
Abstract in different language: The output of the thesis is an author book called K20 with the theme of mental health. It tells a story about my stay in the psychiatric hospital in Kosmonosy. The name of the book is derived from the name of the ward in the hospital where the story takes place. I was hospitalized there since 14th October 2013 till 12th February 2014. It is a long time ago, but the topic of mental health still meets me in everyday life. So I decided to utilize this experience. The goal of this book is to introduce the psychiatric ward and dispel the common myths. The book is written as a retrospective diary. Every week of the stay corresponds to one chapter in the book. Moreover, every chapter is devoted to a different topic related to mental health. There are two different types of the text in the book. The first one tells the story and the other one is an informative text about related topics. The whole book has twenty chapters. Besides that this book conveys a message that if anybody suffers with any kind of psychical problem it is very important to search for the solution as soon as possible, try to understand the problem and finally find the way how to eliminate it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K20_diplomova_prace_elektronicka_katerina_puncmannova.pdfPlný text práce20,57 MBAdobe PDFView/Open
Puncmannova.pdfPosudek vedoucího práce703,05 kBAdobe PDFView/Open
Puncmannova_0.pdfPosudek oponenta práce491,81 kBAdobe PDFView/Open
Puncmannova_1.pdfPrůběh obhajoby práce275,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45764

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.