Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFišerová Kristýna, Doc. MgA.
dc.contributor.authorPuiu, Nicoleta
dc.contributor.refereeFrič Pavel, MgA.
dc.date.accepted2021-8-30
dc.date.accessioned2021-11-08T23:12:02Z-
dc.date.available2020-5-29
dc.date.available2021-11-08T23:12:02Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-7-30
dc.identifier86376
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/45766-
dc.description.abstract"Unconventional holidays" je aktuální/stále pokračující projekt, ve kterém plánuji vytvořit plakát pro každý v roce a prezentovat je v knižní podobě. Práce představuje výběr neobvyklých svátků po celém světě, které nejsou komerčně vytěžené, ale přesto mohou být oslavovány jako jedna z cest, jenž přivádí lidi dohromady a pojí je k sobě. Co se týče designu, má každý plakát svůj vlastní hlas a charakter. Zaměřila jsem se na experimenty s technikou, na kombinaci digitálního a tradičního. To způsobuje že plakáty, které kromě humoru a sentimentální hodnoty, slouží také jako zdroj pro čistou vizuální potěchu.cs
dc.format147 s.
dc.language.isoen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectknihacs
dc.subjectautorská knihacs
dc.subjectexperimentcs
dc.subjectgrafický designcs
dc.subjectilustracecs
dc.subjectplakátcs
dc.subjecttradičnícs
dc.subjectdigitálnícs
dc.subjecttiskcs
dc.titleAUTORSKÁ KNIHAcs
dc.title.alternativeAUTHOR'S BOOKen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgA.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
dc.thesis.degree-programDesign
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translated"Unconventional holidays" is an ongoing project in which I am planning to create a poster for each day of the year in a book format. It presents a selection of unusual holidays around the world that are not yet commercialized but can still be celebrated as a way of bringing us together. In terms of design, every poster has its own voice and character. I focused on the technical experiments, combinations of digital and traditional. This causes posters, which apart from carrying humour and sentimental value, serve as a resource for purely visual perception. The aim of it was both to learn and experience through the process.en
dc.subject.translatedbooken
dc.subject.translatedauthor's booken
dc.subject.translatedexperimenten
dc.subject.translatedgraphic designen
dc.subject.translatedillustrationen
dc.subject.translatedposteren
dc.subject.translatedtraditionalen
dc.subject.translateddigitalen
dc.subject.translatedprinten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_PuiuNicoleta.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
Puiu.pdfPosudek vedoucího práce643,83 kBAdobe PDFView/Open
Puiu_0.pdfPosudek oponenta práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Puiu_1.pdfPrůběh obhajoby práce246,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45766

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.