Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJiřičková, Ditta
dc.contributor.authorTaušková, Michaela
dc.contributor.refereeDienstbier, Jan
dc.date.accepted2012-06-18
dc.date.accessioned2013-06-19T06:41:16Z-
dc.date.available2011-05-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:41:16Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-30
dc.identifier45300
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4589
dc.description.abstractNezisková organizace Člověk v tísni je humanitární organizace, jejímž cílem je ochrana a podpora v krizových oblastech ve světě. Chtěla jsem, aby se lidé zabývali problémy, zamýšleli se nad nimi, pochopili je. Jako základ jsem zvolila značku v podobě kříže, který ho doprovází. Slogany, které se zde objevují, mají komunikační funkci a doprovází veškeré tiskoviny. Propagační materiály, merkantilní tiskoviny a výroční zpráva se nesou ve stejném duchu, aby společně utvářely celek. Pokusila jsem se vytvořit logo, které by obecně prospěšnou společnost, alespoň jednu z mnoha, mohlo více zviditelnit.cs
dc.format33 s. (36 548 znaků), 10 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnezisková organizacecs
dc.subjectznačkycs
dc.subjectsloganycs
dc.titleKoordinovaný vizuální styl neziskové organizace "Člověk v tísni"cs
dc.title.alternativeCoordinated visual style NGO "People in Need"en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBcA.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Ústav umění a designucs
dc.description.departmentOVUcs
dc.thesis.degree-programVýtvarná uměnícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedNon-profit organization People in Need is a humanitarian organization whose mission is to protect and support people in critical areas around the world. I could reach the proper conclusion, denouement, understanding. I chose in the form of a cross as the basis of the graphic element, which it accompanies. Slogans that appear here have a communication function and all accompany all printed materials. Promotional materials, mercantile and printed annual report will carry the same spirit, so that they work as a whole. I tried to create a logo that would make a non-profit organization, at least one of many, more visible.en
dc.title.otherNezisková organizace "Člověk v tísni"cs
dc.subject.translatednon-profit organizationen
dc.subject.translatedgraphic elementsen
dc.subject.translatedslogansen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tauskova_Michaela.pdfPlný text práce5,92 MBAdobe PDFView/Open
Tauskova.pdfPosudek vedoucího práce190,98 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Tauskova.pdfPosudek oponenta práce197,91 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Tauskova.pdfPrůběh obhajoby práce162,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4589

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.