Title: Návrh telemetrického rozvaděče pro plynovou regulační stanici
Other Titles: Design of telemetric switchgear for gas control station
Authors: Novák, Karel
Advisor: Kubík Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Müllerová Eva, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46053
Keywords: telemetrie;telemetrický rozvaděč;návrh rozvaděče;regulační stanice plynu;dálkové sledování dat na regulační stanici
Keywords in different language: telemetry;telemetry switchgear;switchgear design;gas control station;remote data monitoring at the control station
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh telemetrického rozvaděče pro regulační stanici plynu, včetně celého řídícího systému, který je jeho nedílnou součástí. Práce je rozdělena do čtyř částí; první popisuje distribuční soustavu, druhy regulačních stanic a uvádí dříve používané varianty telemetrických rozvaděčů. Druhá část uvádí návrh rozvaděče, požadavky na rozvaděč, dokumentaci a softwarové vybavení rozvaděče. Třetí část popisuje výrobu a oživení rozvaděče. Čtvrtá část se pak zaměřuje na nasazení rozvaděče v reálném provozu na konkrétní regulační stanici plynu.
Abstract in different language: The presented diploma thesis is focused on the design of a telemetry switchgear for a gas control station, including the entire control system, which is an integral part of it. The work is divided into four parts; the first describes the gas distribution system, types of gas control stations and lists previously used variants of telemetry switchgears. The second part presents design of the new switchgear, requirements for the switchgear, documentation and software for the switchgear. The third part describes the production of the switchgear and shows the uploading of control software to the switchgear. The fourth part focuses on the installation of the switchgear in a standard operation mode at a specific gas control station.
Rights: Plný text práce je přístupný od 27.05.2024.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_E18N0012K_Novak_2021.pdfPlný text práce10,78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce36,27 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce37,04 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce23,7 kBAdobe PDFView/Open
Zadost_Novak-3.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP337,42 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46053

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.