Title: Progresivní hodnocení trvalé pevnosti kovových materiálů pomocí termografie
Other Titles: Rapid evaluation of the fatigue limit of metals using thermography
Authors: Procházka, Radek
Konopík, Pavel
Citation: Sborník PING 2018 a PONG 2018 Junior - Moderní trendy tepelného a termomechanické zpracování kovů, s. 23.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/FST_Sbornik_PING_2018.pdf
http://hdl.handle.net/11025/46370
ISBN: 978-80-261-0817-7
Keywords: vysokocyklová únava;trvalá mez pevnosti;termografie;zrychlená sferoidizace karbidů
Keywords in different language: high cycle fatigue;fatigue limit;thermography;accelerated carbide spheroidization
Abstract: Příspěvek se zabývá využitím termografických metod jako nástroje pro progresivní hodnocení cyklických únavových zkoušek kovových materiálů v oblasti vysokocyklové únavy. Potenciál této metody lze naplno uplatnit při vývoji a optimalizaci kovových materiálů a technologii zpracování. Cílem práce je verifikovat výsledky trvalé pevnosti získané na základě pasivní termografické a konvenční metody. Užitím termografické techniky v běžné praxi lze úspěšně zredukovat počet zkušebních vzorků a testovací čas na minimum. V rámci experimentů bylo provedeno hodnocení oceli na trvalou pevnost ve dvou stavech tepelného zpracování. Teplené zpracování bylo provedeno na základě zrychlené sferoidizace karbidů (ASR).
Abstract in different language: The article deals with use of thermography methods as a tool for rapid evaluation of cyclic fatigue tests of metals in the high cycle region. The potential of this method can be fully applied in the development and optimization of metallic materials and processing technologies. The aim of the work is to verify the test results of fatigue limit obtained on the basis of passive thermographic and conventional methods. Using thermography technique in routine practice, the number of test specimens and test time can be reduced to a minimum. Within the framework of experiments, two kinds of heat treatment state steel was evaluated for fatigue limit. The heat treatment was performed on the basis of accelerated carbide spheroidization (ASR).
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Proceedings PING 2018: modern trends in material engineering
Proceedings PING 2018: modern trends in material engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FST_Sbornik_PING_2018-23.pdfPlný text256,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46370

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.