Title: Implementácia prediktívnej údržby vretena sústruhu na základe nedeštruktívnej diagnostiky
Authors: Hlavatá, Simona
Vodilka, Adrián
Kočiško, Marek
Pollák, Martin
Citation: Průmyslové inženýrství 2021: Mezinárodní studentská vědecká konference: 10.-11. listopad 2021, Brno, s. 59-66.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/46400
ISBN: 978-80-261-0792-7
Keywords: soustruh;vřeteno;diagnostika;prediktivní údržba
Keywords in different language: diagnostics;lathe;spindle;predictive maintenance
Abstract in different language: Hlavnou úlohou implementácie prediktívnej údržby je možnosť zníženia prestojov na vybranom zariadení. Prediktívna údržba je odvodená od slova predikovať, čiže umožňuje predpovedať stav zariadenia v reálnom čase a predchádzať prestojom, ktoré vznikajú na zariadeniach. Základom prediktívnej údržby je sledovanie stavu zariadení na kritických miestach. Pomocou počítača vieme dáta analyzovať a predikovať nadchádzajúci stav zariadenia. Nedeštruktívna diagnostika - vibrodiagnostika je technická diagnostika, ktorá súvisí s prediktívnou údržbou. Cieľom príspevku je implementovať prediktívnu údržbu vretena sústruhu pomocou senzorov. Vďaka aplikovaným senzorom pre kontinuálne meranie prevádzkových parametrov sústruhu je možné eliminovať vznik porúch, ktoré negatívne ovplyvňujú výrobný proces.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, autoři
Appears in Collections:Průmyslové inženýrství 2021
Průmyslové inženýrství 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PI2021 - sbornik_komplet-63-70.pdfPlný text539,35 kBAdobe PDFView/Open
PI2021 - sbornik_komplet_uvod.pdfPlný text572,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46400

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.