Průmyslové inženýrství 2021 Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29
Ženíšek, David , Šimon, Michal
Multikriteriální rozhodování při robotizaci pracoviště

Ženíšek, David , Broum, Tomáš
Návratnost průmyslové robotizace

Vránek, Pavel , Anapreyenka, Yauheniya , Šimon, Michal
Návrh prostorového uspořádání nových výrobních prostor

Vodilka, Adrián , Hlavatá, Simona , Pollák, Martin , Kočiško, Marek
Proces výroby prototypu karosárskych dielov s ohľadom na dizajn osobného automobilu

Automobilový priemysel patrí k najvýznamnejším svetovým výrobným odvetviam. Výroba karosárskych dielov je významná v rámci ekosystému výrobných podnikov spolupracujúcich na výrobe súčiastok automobilov. Karosárske diely sú v súčasnosti &...

Trojan, Jozef , Trebuňa, Peter , Mizerák, Marek , Král, Štefan , Švantner, Tomáš
Navýšenie výrobnej produkcie v podniku pomocou PLM systémov

Predmetom predkladaného príspevku je návrh montážnej linky pomocou modulu Process Simulate softvéru Siemens Tecnomatix. Pomocou modulu Process Simulate, ktorý je široko rozšírený, sa dá zefektívniť výroba na danej montážnej li...

Trebuňa, Peter , Mizerák, Marek , Trojan, Jozef , Kopec, Ján
Aplikácia RTLS systémov v skladových priestoroch

Tento príspevok sa zaoberá problematikou priemyselnej lokalizácie, jej využitím v praxi a následnou analýzou konkrétnych príkladov použitia v skladových priestoroch výrobných podnikov. Príspevok vysvetľuje definíciu ...

Trebuňa, Peter , Kliment, Marek , Trojan, Jozef , Mizerák, Marek , Ľachová, Kristína
Objektovo orientované prístupy k tvorbe informačného systému

Informačný systém podniku je vlastne programom pozostávajúcim z logickej procedúry, prostredníctvom ktorej sú vstupné dáta transformované na požadované výstupné dáta. Pri tvorbe informačných systémov podniku pomocou štruktúrovaných...

Štaffenová, Katarína , Rakyta, Miroslav , Fusko, Miroslav , Štepo, Marek
New trends and concepts of maintenance management in technical service

This article deals with new trends and concepts of maintenance management to improve processes in technical service. The critical part will also be the description of maintenance management in the Industry 4.0 concept. Corre...

Švrčula, Petr , Malaga, Miroslav , Ulrych, Zdeněk
Napojení na STEM model pro potřeby průmyslových inženýrů

Rybnikár, Filip , Vránek, Pavel , Kačerová, Ilona , Šimon, Michal
Návrh ergonomického pracoviště pomocí inovativních technologií

Rybnikár, Filip , Bajičová, Tea , Šimon, Michal
Hodnocení reklamačních procesů ve výrobním podniku pomocí BI nástroje

Polák, Tomáš , Horejc, Jan
Výměna informací a zpřesnění vymezení kompetencí v rámci firmy s ohledem na riziko ztráty těchto informací

Pergner, Petr , Horejc, Jan
Hodnocení implementace znalostního managementu

Mozolová, Lucia , Mozol, Štefan , Grznár, Patrik
Dynamic production planning in the concept of competency islands

New production approaches, which are based on the autonomous decision-making of elements of such a system, create a highly dynamic environment where the determination of the final position of an element depends on ...

Malega, Peter , Kováč, Juraj , Rudy, Vladimir
Rozvíjanie digitálnych vzťahov a digitálnej dôvery so zákazníkmi v rámci prechodu na Industry 4.0

Tradičný model riadenia vzťahov a budovania dôvery so zákazníkmi sa v súčasnej dobe vďaka viacerým okolnostiam mení. Najzávažnejšími príčinami sú neustále sa zrýchľujúca dynamika trhu, vplyv pandémie Covid-...

Malaga, Miroslav , Ulrych, Zdeněk
Training factories s principy Industry 4.0 v průmyslovém inženýrství

Lachvajderová, Laura , Kádárová, Jaroslava , Kliment, Marek , Trebuňa, Martin
Digitizácia, digitalizácia a digitálna transformácia v priemysle - systematický prehľad literatúry

Tento príspevok prináša výskumnú agendu digitálnej transformácie s novými perspektívami, založenú na systematickom prehľade literatúry, ktorá umožní preskúmať všetky aspekty existujúcej literatúry a empirické dôkazy. Prehľad...

Kubr, Jan , Kačerová, Ilona , Hořejší, Petr , Novikov, Konstantin
3D vizualizace a ergonomické hodnocení výrobní linky

Kováč, Juraj , Rudy, Vladimír , Malega, Peter
Prepojenie robotizovaných systémov s dátovou rukavicou Cyber Glove II

Článok sa zaoberá prepojením dátovej rukavice a robotických systémov. Popisuje softvérové a hardvérové prostriedky ako dátová rukavica Cyber Glove II, trekovacie zariadenie pre sledovanie pohybu ruky v priestore &...

Kopec, Ján , Pekarčíková, Miriam , Lachvajderová, Laura , Duda, Richard
Vytvorenie projektu digitálneho podniku pomocou PLM softvérových prostriedkov

V tomto článku je cieľom poukázať na potrebu zlepšovania procesu výroby pomocou digitálnych modelov a simulácií výrobných procesov a tvorbou 3D výrobných hál. Článok poukazuje na dôležitosť PLM softvérov v procese zlepšovania. Ob...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29