Title: Napojení na STEM model pro potřeby průmyslových inženýrů
Authors: Švrčula, Petr
Malaga, Miroslav
Ulrych, Zdeněk
Citation: Průmyslové inženýrství 2021: Mezinárodní studentská vědecká konference: 10.-11. listopad 2021, Brno, s. 203-219.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/46453
ISBN: 978-80-261-0792-7
Keywords: STEM model;Fischertechnik TXT Controller;mikrokontroler Arduino;průmyslového inženýrství
Keywords in different language: STEM model;Fischertechnik TXT Controller;Arduino microcontroller;industrial engineering
Abstract: Práce se zabývá navržením funkčního propojení mezi jednotkou Fischertechnik TXT Controller a osobním počítačem pomocí mikrokontroleru Arduino. Navržené řešení umožňuje použít blokové programování jednotky TXT Controller pro komunikaci s počítačem. Řešení využívá Arduino jako překladač mezi sériovým portem PC a rozhraním I2C. Odpadá tak složité programování v jazycích C/C++ a kompilace pro linuxové jádro běžící na TXT Controlleru a ARM procesor. To poskytuje možnost využít potenciál jednotky TXT Controller i studenty v oboru průmyslového inženýrství. Během návrhu bylo identifikováno několik komunikačních omezení, jejichž odstranění je předmětem dalšího vývoje.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, autoři
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPV)
Průmyslové inženýrství 2021
Průmyslové inženýrství 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PI2021 - sbornik_komplet_uvod.pdfPlný text572,29 kBAdobe PDFView/Open
PI2021 - sbornik_komplet-207-223.pdfPlný text863,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46453

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.