Title: Aplikácia RTLS systémov v skladových priestoroch
Authors: Trebuňa, Peter
Mizerák, Marek
Trojan, Jozef
Kopec, Ján
Citation: Průmyslové inženýrství 2021: Mezinárodní studentská vědecká konference: 10.-11. listopad 2021, Brno, s. 235-239.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/46456
ISBN: 978-80-261-0792-7
Keywords: technologie RTLS;průmysl 4.0;skladové prostory
Keywords in different language: RTLS technology;industry 4.0;warehouse space
Abstract in different language: Tento príspevok sa zaoberá problematikou priemyselnej lokalizácie, jej využitím v praxi a následnou analýzou konkrétnych príkladov použitia v skladových priestoroch výrobných podnikov. Príspevok vysvetľuje definíciu technológie RTLS, ako aj jej topológiu alebo hlavné časti. Využitie lokalizačných systémov RTLS zdôrazňuje dôležitosť konceptu Industry 4.0 v moderných výrobných spoločnostiach, kde v dnešnej dobe narastá dôraz na zjednodušenie procesu, využiteľnosti skladových priestorov, skrátenie časov, úspory a v neposlednom rade na bezpečnosť.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, autoři
Appears in Collections:Průmyslové inženýrství 2021
Průmyslové inženýrství 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PI2021 - sbornik_komplet-239-243.pdfPlný text364,94 kBAdobe PDFView/Open
PI2021 - sbornik_komplet_uvod.pdfPlný text572,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46456

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.