Title: Hodnocení reklamačních procesů ve výrobním podniku pomocí BI nástroje
Authors: Rybnikár, Filip
Bajičová, Tea
Šimon, Michal
Citation: Průmyslové inženýrství 2021: Mezinárodní studentská vědecká konference: 10.-11. listopad 2021, Brno, s. 189-196.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/46451
ISBN: 978-80-261-0792-7
Keywords: hodnocení;business intelligence;výrobní podnik;data;reklamační proces
Keywords in different language: evaluation;business intelligence;manufacturing company;data;complaint process
Abstract: Článek se zabývá možnostmi využití business intelligence nástrojů při práci s daty ve výrobním podniku. Jedná se o proces standardizace datových vstupů, automatizace jejich zpracování, vyhodnocení a tvorby grafických výstupů za účelem zvýšení efektivity práce s daty. Je zde popsána konkrétní případová studie věnující se datům o reklamacích přijatých od zákazníků. Požadovaným výstupem jsou automaticky generované měsíční reporty. V článku je představen postup vedoucí k digitalizaci a automatizaci hodnocení reklamačních procesů s následnou tvorbou grafických výstupů.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, autoři
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPV)
Průmyslové inženýrství 2021
Průmyslové inženýrství 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PI2021 - sbornik_komplet_uvod.pdfPlný text572,29 kBAdobe PDFView/Open
PI2021 - sbornik_komplet-193-200.pdfPlný text533,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46451

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.