Title: Rozvíjanie digitálnych vzťahov a digitálnej dôvery so zákazníkmi v rámci prechodu na Industry 4.0
Authors: Malega, Peter
Kováč, Juraj
Rudy, Vladimir
Citation: Průmyslové inženýrství 2021: Mezinárodní studentská vědecká konference: 10.-11. listopad 2021, Brno, s. 150-161.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/46447
ISBN: 978-80-261-0792-7
Keywords: průmysl 4.0;zákazník;digitální vztahy;digitální důvěra
Keywords in different language: industry 4.0;customer;digital relationships;digital trust
Abstract in different language: Tradičný model riadenia vzťahov a budovania dôvery so zákazníkmi sa v súčasnej dobe vďaka viacerým okolnostiam mení. Najzávažnejšími príčinami sú neustále sa zrýchľujúca dynamika trhu, vplyv pandémie Covid-19 na trh, ale predovšetkým prechod na Industry 4.0. V rámci tohto prechodu sa spoločnosti musia prispôsobiť novým, zmeneným podmienkam, kde už tradičné modely v zásade nefungujú a je potrebné ich zásadným spôsobom prispôsobiť, resp. uplatňovať úplne nové. Dnešné moderné platformy na budovanie digitálnych vzťahov a digitálnej dôvery so zákazníkmi prinášajú v určitom ohľade veľké uľahčenie, avšak v inom ohľade si vyžadujú mnohé nové zručnosti a kombináciu vedomostí a schopností na ich úspešné zvládnutie, čo možno chápať ako výzvu, pred ktorou prechod na Industry 4.0 stojí.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, autoři
Appears in Collections:Průmyslové inženýrství 2021
Průmyslové inženýrství 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PI2021 - sbornik_komplet-154-165.pdfPlný text1,13 MBAdobe PDFView/Open
PI2021 - sbornik_komplet_uvod.pdfPlný text572,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46447

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.