Title: Hodnotenie efektívnosti výrobnej linky v sinergii s kvalitou produktov implementáciou simulácie
Authors: Kliment, Marek
Pekarčíková, Miriam
Trojan, Jozef
Lachvajderová, Laura
Matiscsák, Matúš
Citation: Průmyslové inženýrství 2021: Mezinárodní studentská vědecká konference: 10.-11. listopad 2021, Brno, s. 73-86.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/46402
ISBN: 978-80-261-0792-7
Keywords: simulace;výrobní linka;efektivita
Keywords in different language: simulation;efficiency;production line
Abstract in different language: Každá výrobná spoločnosť produkujúca produkty akéhokoľvek charakteru je nútená neustále sa zaoberať otázkou zlepšovania efektívnosti svojich výrobných liniek, navyšovaním ich kapacity produkcie a v neposlednom rade je aj zvyšovanie kvality produktov. Každý fyzický zásah priamo do výrobného procesu má za následok zmenu efektívnosti tohto procesu. Môže ísť o zmenu k lepšiemu, ale často takáto zmena aj nemusí mať očakávaný účinok. Dnešná doba digitálnej industrializácie nám ponúka možnosti, overiť možné zmeny vo výrobnom procese, bez toho, aby sme fyzicky zasiahli do existujúcej výroby a tým je možné aj overiť skutočné následky daného zásahu. Predkladaný príspevok sa zaoberá zlepšovaním efektívnosti a kvality produktov vo výrobnom procese v oblasti potravinárskeho priemyslu. Ide o výrobu rôznych druhov balených šalátov, tresky a iných druhov rýb. Cieľom príspevku je otestovať možnosť zlepšenia efektívnosti baliacej linky na potravinárske produkty ako aj možnosť vylepšiť ich kvalitu aplikáciou senzorov cudzích telies rôzneho druhu, ktoré sa občas môžu do šalátov dostať.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, autoři
Appears in Collections:Průmyslové inženýrství 2021
Průmyslové inženýrství 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PI2021 - sbornik_komplet_uvod.pdfPlný text572,29 kBAdobe PDFView/Open
PI2021 - sbornik_komplet-77-90.pdfPlný text830,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46402

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.